Forældre konflikt kursus
Konflikthåndtering styrker forældres fokus på børnene efter kursus! Når forældre skilles, opsøger en fjerdedel professionel hjælp for at lave aftaler og håndtere deres konflikter. Mange har et højt konfliktniveau og udtrykker bekymring for deres børn. Et kursus i konflikthåndtering ser ud til at ruste en del forældre til at støtte […]

Forældres konflikthåndtering styrker fokus på børnHelene Ejsing, Psykterapeut – Velkommen i “Børn som Våben” Interessen for det intrapersonelle og det menneskelige samspils kvalitet ud fra dette, har altid haft stort fokus i Helenes arbejde. Helene er uddannet sygeplejerske, hun har erfaring fra det somatiske og psykiatriske felt. Helens interesse for det psykosomatiske og interaktioner mellem […]

Velkommen til Helene Ejsing   Opdateret for nyligt!


Børns rettigheder
Der var 11.010 børn og unge (0-17 år) anbragt uden for hjemmet, i 3. kvartal af 2016. Forebyggende foranstaltninger og anbringelse Mens andelen af anbragte børn har været nogenlunde konstant siden 1980’erne, blev andelen af børn, der modtog forebyggende foranstaltninger øget markant igennem 1990’erne og er i dag lidt større end […]

Anbragte børn fakta


Alt for mange anbragte selvmord
28 procent af anbragte børn og unge har på et tidspunkt forsøgt at tage deres eget liv, viser nye tal. 28 procent af de 18-årige, der er eller har været anbragt, fortæller således, at de på et tidspunkt har forsøgt at begå selvmord. Dermed er det fem til seks gange […]

Anbragte børn forsøger selvmordAnbragte børn trives og uddannes
Anbragte børn trives i skolen og vil gerne uddanne sig Flere og flere anbragte børn og unge går i almindelige folkeskoler, og der trives de gennemgående godt, viser en ny undersøgelse fra SFI. Mange fortæller, at de har en lærer der inspirerer dem, og der er kommet flere blandt de […]

Anbragte børn trives


Børn og vold i familien
Vold i familien kaster lange sorte skygger i et barneliv Det har alvorlige konsekvenser for børn at vokse op i voldsramte familier. Selvom børnene ikke nødvendigvis er direkte udsat for volden, er de stadig ofre for den, viser undersøgelsen. De bliver fx oftere anbragt og får oftere posttraumatisk stress end […]

Barneliv med vold


Skilsmissebørns JUL
Skilsmissebørn kommer ofte i klemme i juletiden. Hvad kan du gøre? Omsorg – Tryghed – Samvær Julen nærmer sig, og vi skal i familien hygge os med flæskesteg og dans om juletræet. For mange børn er julen ikke hyggelig. Mor og far er skilt, og måske ikke er på talefod, […]

God BØRNE jul – trods skilsmisseOmsorg, Tryghed og Samvær
Hej I “Børn som Våben” ønsker vi alle en rigtig glædelig Jul og godt Nytår med ønsket om at alle børn får Omsorg Tryghed Samvær Det er det vi arbejder for hver dag! Kærlig hilsen Børn som Våben

Glædelig JUL og godt NYTÅR


Barnets bedste
Kan vi ikke godt tale om fremmedgørelse……….. Vi ønsker os til jul, og for børnene, at vi kunne komme til at tale om fremmedgørelse – eller som vi opfatter det – negativ prægning af barnet, på en måde som forklarer fænomenet og betydningen. Det har potentiale til at hjælpe børnene […]

Forældrefremmedgørelses JUL


Højkonflikt sag om samvær
Højkonflikt sager er steget med 50% siden 2007 hvor den nye forældreansvarslov trådte i kraft. Statsforvaltnigen behandlede sidste år 22000 sager om bopæl, forældremyndighed og samvær. Statsforvaltningen afgjorde sidste år 7 til 800 sager om samvær. Statsforvaltningen skal afgøre hvad der er bedst for barnet! Du kan vælge at se […]

Bedst for barnet – Børn som VåbenEr vi kommet videre med samvær
Mange børn og forældre glæder sig til den helt “nyeste” opdatering af loven, så alle problemer løses eller …… I Børn Som Våben tror vi desværre at debatten om det ønskede system, samt nogle af de rådgivende aktører ikke helt har forstået, hvad vi skal opnå. Nogle mener juraen er […]

Det “nye” system – Forældreansvarsloven


Er du ledig så har vi jobbet
Børn | samvær | omsorg | tryghed | forældre | skilsmisse | forældrefremmedgørelse | forældrekompetenceundersøgelser Vi oplever lige nu en stærkt tiltagende interesse for vores rådgivning, og søger derfor en Cand. Psych. til at arbejde sammen med os. Vi arbejder med rådgivningsforløb omkring sikringen af børn og deres samvær med […]

Psykolog søges


Konklikt mellem forældre
Fremmedgørelse / Prægning af BØRN Tænkt eksempel – Pia er 10 år. Hun vil gerne ride, hun kan godt lide heste. Hun vil også gerne svømme, hun elsker vand. Hun vil gerne have tid hos mor og hos far, tid med veninder, og så “accepterer” hun (delvis tvungent), at der […]

Fremmedgørelse / prægning af børnVi tager altid barnets parti
Vi støtter helhedssynet på børn! Hvad har DETTE barn været udsat for, og hvordan hjælper vi barnet tilbage i en god og tryg udvikling. Lotte Nichols siger: “………… “Det er altid sådan at vi i “Børn som Våben” tager kritik til efterretning”. “Det grundlæggende forælder-syn drejer sig om, at barnet […]

Vi støtter helhedssynet på børn


Samvær med børn 2
Nye regler skal dæmme op for samarbejdschikane — Ankestyrelsen I oktober 2015 kom der nye regler om samvær i forældreansvarsloven. Lovændringerne er blevet kaldt ”chikanepakken”, fordi reglerne skal modvirke forældres samarbejdschikane. De nye regler har blandt andet fokus på, at barnet har ret til begge forældre, og at forældrene har […]

Samarbejdschikane – nyt i forældreansvarsloven   Opdateret for nyligt!


Bisidder
Blot til behagelig info, så arbejder vi på den måde, at du altid er velkommen til at kontakte os på telefon eller mail for at få en umiddelbar vurdering af din problemstilling og især om det er noget vi kan hjælpe dig med – det koster ikke noget! Vi giver […]

Gratis INTRODUKTION – Yes!Advokat psykolog
I visse tilfælde er det muligt at få GRATIS hjælp i din børnesag – forældremyndighed og bopæl Barnets bopæl – gratis advokat/psykolog hjælp Er du og den anden forælder uenige om, hvor jeres barn/børn skal bo, har I mulighed for at starte en bopælssag ved Statsforvaltningen. Statsforvaltningen kan ikke træffe en […]

Gratis hjælp


Børn behov for begge forældre
Der tales om gode vs. dårlige forældrekompetencer, men er det relevant? Faktisk er det vi ved om børn at de har behov for kendskab (relation) til begge ophav/forældre, for at udvikle en tilstrækkelig evne til at forstå sig selv, og dermed kunne opnå selvindsigt. I voksenlivet hjælper det med at […]

Forældrekompetencer


ForældreKompetence
“Tror vi på……..(i denne uge) ….mægling” “Vi tror på mægling, åh nej ikke mere. Nej det virker ikke, så nu tror vi på……….” Danmark har erfaring med mægling (bla. Konfliktrådsmægling, 2010). I nogle situationer virker det fremragende, i andre optrapper det konflikten. Vores børn skal ikke være prøveklud. Når så […]

Tror vi på mægling eller?