Jura


Det væsentligste i de fleste sager er at sikre, at juraen og psykologien optræder i et passende forhold til hinanden!

I “Børn som Våben” har vi således også et blik på kundens sag fra en juridisk vinkel og anbefaler aktivt advokat bistand, når noget overstiger den psykologiske formåen.

Vi har et netværk af samarbejdende og specialiserede advokater som modtager vores anbefaling, med den alvor og til tider hast der kan være påkrævet.

Vi bruger vores netværk af advokater når det er påkrævet og vil når behovet er der, selv ansætte nogle jurister / advokater.

Spoiler title

Adoptionsloven

Bidragsopkrævningsloven

Børnebidragsloven

Børnebortførelsesloven

Børnekonventionenretningslinjer om barnets rettigheder

Børneloven (faderskab)

Europarådskonventionen international anerkendelse & fuldbyrdelse af nationale afgørelser

Forældreansvarsloven (forældremyndighed & samvær) Links til ny ændring pr. 1. oktober 2015 – KLIK her!

Haagerbørnebeskyttelseskonventionen  – sikrer at børn med tilknytning til flere lande beskyttes som børn med tilknytning til et land

Haagerbørnebeskyttelsesloven

Haagerbørnebortførelseskonventionen  – international tilbagegivelse af et bortført /ulovligt tilbageholdt barn

Navneloven

Nordisk Domskonvention af 1932nordisk anerkendelse & fuldbyrdelse af nationale afgørelser ift. Island

Nordisk Domslovnordisk anerkendelse & fuldbyrdelse af nationale afgørelser ekskl. Island

Ægteskabsloven

 

Der gælder andre familieretlige regler i Grønland og på Færøerne, hvorfor der her henvises til deres individuelle Rigsombudsmand:

Rigsombudsmanden i Grønland

Rigsombudsmanden på Færøerne

Socialretlige regler

I Børn som Våben sætter vi altid Barnet i centrum!