Forældrekompetenceundersøgelse


I “Børn som våben” udfører vi forældrekompetenceundersøgelser for kommuner i tilfælde, hvor der er alvorlig tvivl om børns trivsel.

Undersøgelsen bidrager til at kvalificere den kommunale beslutningsproces og således udgøre en væsentlig del af grundlaget for kommunens videre foranstaltninger i forhold til familien.

Forældrekompetenceundersøgelser gennemføres med henblik på at afklare, hvad der er til barnets bedste, og tager udgangspunkt i det konkrete barn og forældrenes muligheder for at tage vare på netop dette barn.

Forældrekompetenceundersøgelser gennemføres ved brug af flere metoder, herunder samtale med forældre, samtale med barnet, observationer af samspillet mellem forældre og barn samt evt. relevante psykologiske tests.


FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSE – KORT FORTALT:

 • Forældrekompetenceundersøgelser gennemføres med henblik på at afklare, hvad der er til barnets bedste

 • Forældrekompetenceundersøgelser tager udgangspunkt i det konkrete barn og forældrenes muligheder for at tage vare på netop dette barn

 • Forældrekompetenceundersøgelser bør kun gennemføres, hvor kommunen har behov for yderligere indsigt i, hvad der skal til for at bringe barnet ind i en god udvikling, og hvor en psykologisk undersøgelse er nødvendig for at belyse dette

 • Forældrekompetenceundersøgelser bør gennemføres ved brug af flere metoder, herunder samtaler med forældrene, samtaler med barnet, observationer af samspillet mellem barn og forældre samt evt. relevante psykologiske tests

 • Forældrekompetenceundersøgelser bør fokusere på såvel styrker som svagheder ved forældrenes relation til og samspil med barnet

 • Forældrekompetenceundersøgelser skal ikke indeholde anbefalinger om konkrete foranstaltninger, men bør i stedet rumme konklusioner om barnets støtte- og udviklingsbehov sammenholdt med en vurdering af forældrenes muligheder for at varetage disse behov

 • Undersøgelsen bør afsluttes med en grundig gennemgang med forældrene af erklæringen og af undersøgerens vurderinger og konklusioner


FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KAN:

 • Beskrive forældrenes personlighedsmæssige ressourcer og vanskeligheder samt vurdere deres tilknytningsmønstre og forældrefunktion

 • Forklare mulige årsager til afvigende eller problematisk adfærd hos forældre og beskrive deres udviklingspotentiale

 • Identificere psykologiske og miljømæssige forhold, der kan have positiv eller negativ indflydelse på forældrenes evner til at imødekomme barnets behov

 • Beskrive barnets funktionsniveau og udviklingsbehov

 • Beskrive tilknytningen mellem barn og forældre

 • Give en samlet vurdering af barnets behov og forældrenes muligheder for at imødekomme disse


Børnefaglig undersøgelse

Undersøgelsen skal omfatte barnets eller den unges:

 • udvikling og adfærd
 • familieforhold
 • skoleforhold
 • sundhedsforhold
 • fritidsforhold og venskaber
 • andre relevante forhold.

Den børnefaglige undersøgelse af forældreevnen

Som led i en børnefaglig undersøgelse skal forældrenes kompetencer vurderes, herunder deres kompetencer i forhold til barnets grundlæggende behov for omsorg, sikkerhed, følelsesmæssig varme, stimulering, grænsesætning og stabilitet.


Kommunens undersøgelse af forældreevnen

Undersøgelse af forældrekompetencen bør kun gennemføres i de tilfælde, hvor den kan forventes at tilvejebringe væsentlig eller ny information om forældrenes kompetencer, og hvor denne information kræver en psykologfaglig undersøgelse.


Se mere på Vidensportalen – link

Link til info/retningslinier

Forældre kompetence undersøgelse - kommune

Forældrekompetenceundersøgelse


Referencer

Vi har blandt andre lavet forældrekompetenceundersøgelser i

Aarhus, Assens, Tønder, Varde, Favrskov med flere……….


Du er meget velkommen til at kontakte os for yderligere information – KLIK her!