Åbenhed og håndtering af din BØRNESAG!


ÅBENHED OG HÅNDTERING

Vi tror på den åbne og autentiske tale om og håndtering af jeres sager.

Det gør vi overvejende ud fra betragtningen af at børn ikke trives i det fordækte. Selvom det på ingen måde betyder, at vi skal tale med børnene om de konflikter forældrene har, så kan barnet mærke, når forælderen er fordækt.

Vores anbefaling er imidlertid også baseret på erfaring med myndighederne (kommuner / Statsforvaltningen fortrinsvis). Når man har bisidder med til møder, oplyses dette på forhånd – fordi det sender et uheldigt signal om fordægthed, når man ikke står ved at man ønsker et givent blik på sagen eller har behov for støtte i mødet med myndigheden.

10 GODE RÅD OM SAGSHÅNDTERING:

  1. Stå ved dig selv som forælder.
  2. Oplys altid samarbejdspartnere til myndighederne og hvilke behov disse dækker. Eks. en psykolog kan sikre det rette blik på barnets behov. En advokat dækker det lovmæssige. Gør dig dit behov klart.
  3. Vær omhyggelig med udvælgelsen af dem du samarbejder med. Hvem er de? Uddannelse? Erfaring? Begrænsninger? Forcer? Familieområdet kræver efter vores opfattelse, fagpersoner med konkret erfaring med både egen samt andre involverede interessenters faglighed. Stil mange spørgsmål!
  4. Skil egne og børnenes behov og lad det fremgå i kommunikationen.
  5. Anklager imødegås alene efter relevans.
  6. Forstår myndighederen din evne som forælder?
  7. Samarbejde kræver min. 2 mennesker. Vi ved godt, at ikke alle formår at samarbejde. Vis DU kan.
  8. Anklager vs. falske anklager. Det kræver fagviden, søg rådgivning.
  9. Din tid er bedst investeret tidligt i forløbet, med det rette fokus. Lad ikke tingene udvikle sig. Det har vist sig overordentligt vanskeligt at “reparere” noget, der er forankret i myndighedernes opfattelse af sagen/dig.
  10. HVIS der allerede har udviklet sig fejlagtige antagelser, så forsøg at påvis disse kort og præcist. Det har vist sig særligt udfordrende (ofte nytteløst) at korrigere en psykologisk undersøgelse efterfølgende. Tal med vores psykologer om netop der hvor din sag “står”.

I Børn som Våben er vi optagede af at sikre børns trivsel, udvikling og kontakt til begge forældre.

HAV EN GOD DAG.

Vi står klar i Børn som Våben

Håndtering af børnesager

Åbenhed og håndtering af børnesager

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.