Anbragte børn forsøger selvmord


28 procent af anbragte børn og unge har på et tidspunkt forsøgt at tage deres eget liv, viser nye tal.

28 procent af de 18-årige, der er eller har været anbragt, fortæller således, at de på et tidspunkt har forsøgt at begå selvmord.

Dermed er det fem til seks gange mere sandsynligt, at anbragte børn og unge forsøger selvmord end andre børn og unge.

Det fremgår af en endnu ikke offentliggjort forskningsrapport fra SFI, som børne- og socialminister Mai Mercado (K) har refereret over for Folketingets socialudvalg.

Ikke så overraskende, for de anbragte børn er de mest udsatte i vores samfund og har ofte oplevet nogle voldsomt ubehagelige ting i en virkelig ung alder.

Er Systemet godt?

Undersøgelsen viser desuden, at de anbragte børn også er overrepræsenterede, når man ser på hvor mange af de unge, der blot har overvejet selvmord eller selvskadende adfærd.

Hele 44 procent, næsten halvdelen, af de anbragte børn og unge har således overvejet eller udøvet selvskadende adfærd, mens tallet for kontrolgruppen er 18 procent.

Den store overrepræsentation af anbragte børn og unge i statistikken betyder, at der må gøres noget.

“Der er helt klart behov for en styrket indsats. For selv om der er mange, der gør en stor indsats, så er det tydeligvis ikke nok. Det er dog svært at sige, hvad der konkret skal til,” siger Rikke Fuglsang fra SFI.

Bedre uddannet Personale

Hvad der er behov for, har de anbragte børns egen forening imidlertid et bud på.

“Det er nødvendigt med en bedre uddannelse af de psykologer og pædagoger, der har med de anbragte børn og unge at gøre,” mener Bente Nielsen, der er næstformand i TABUKA – Landsforeningen for nuværende og tidligere anbragte.

“De anbragte børn har ofte været udsat for nogle helt forfærdelige overgreb i hjemmet, som man slet ikke begriber. Det kan være meget voldsomt for de psykologer, pædagoger og andre voksne, der skal hjælpe de anbragte børn og unge,” siger Bente Nielsen.

Selve anbringelsen kan være svær

“De anbragte børn har ofte været udsat for nogle helt forfærdelige overgreb i hjemmet. På den måde kan det, der er årsag til anbringelsen, også give anledning til, at de unge ender i så svære problemer, at de forsøger at tage deres eget liv,” siger Bente Nielsen.

“Alene det at blive anbragt uden for hjemmet er et meget stort indgreb, som kan være svært at håndtere,” siger Bente Nielsen.

“Det er ikke tilfældigt, hvem der ender med at blive anbragt. Det er gerne de ting, der er årsag til, at de bliver anbragt, der gør at de er mere udsatte i forhold til selvskade og selvmordsforsøg”

50 børn og unge har i perioden 2009 til 2014 begået selvmord. Heraf var de syv anbragt uden for hjemmet samme år som selvmordet blev begået. Det oplyser børne- og socialminister Mai Mercado på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik.

Kilde – Altinget.dk

Alt for mange anbragte selvmord

Anbragte børns selvmord

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.