Anbragte børn trives


Anbragte børn trives i skolen og vil gerne uddanne sig

Flere og flere anbragte børn og unge går i almindelige folkeskoler, og der trives de gennemgående godt, viser en ny undersøgelse fra SFI.

Mange fortæller, at de har en lærer der inspirerer dem, og der er kommet flere blandt de anbragte børn og unge, som gerne vil tage en uddannelse. Undersøgelsen dokumenterer dog også, at anbragte børn og unge langt oftere end deres jævnaldrende viser tegn på mistrivsel og føler sig ensomme.

SFI har for anden gang spurgt godt 1500 børn og unge, som er anbragt udenfor hjemmet, hvordan de selv oplever deres liv og hverdag. I undersøgelsen deltager børn og unge på 11-17 år, som er anbragt i familiepleje, på institution, på socialpædagogisk opholdssted eller som bor på eget værelse eller kost/efterskole dvs. stort set alle muligheder udenfor barnets hjem – væk fra barnets biologiske forældre.

Den første undersøgelse udkom i 2014, og den nyeste undersøgelse viser, at de fleste anbragte børn stadig trives godt der, hvor de bor. Næsten 9 ud af 10 svarer, at de føler sig holdt af og er glade for deres anbringelsessted. 

Gode oplevelser i skolen

Undersøgelsen viser også, at flere anbragte børn og unge nu går i almindelig grundskole – og at flere af dem trives der: Hvor 86 pct. af børnene i 2014 fortalte, at de var glade for at gå i skole, gælder det nu 90 pct. 

De anbragte børn og unge har også fået et mere positivt syn på deres lærere: Flere fortæller nu, at de har lærere, der giver dem lyst til at lære mere, og flere oplever, at deres lærere sørger for faglige udfordringer.

Lyst til uddannelse

Den positive udvikling ses også, når det gælder ønsker til uddannelse: Her svarer over hver tredje, at de gerne vil have en erhvervsuddannelse, mens lige så mange gerne vil have en videregående uddannelse. I 2014 regnede kun 25 pct. af de anbragte børn og unge med, at de ville tage en videregående uddannelse. Det er især de 17-årige og pigerne, der har fået større lyst til uddannelse.

”Vi ved fra andre undersøgelser, at anbragte børn i højere grad end deres jævnaldrende falder ud af uddannelsessystemet, når de er mellem 17 og 19 år – men vores undersøgelse viser, at der i årene inden da faktisk er både lyst til og motivation for uddannelse, som de professionelle omkring de unge kan gribe og arbejde med,” siger seniorforsker Mette Lausten, der har ledet undersøgelsen. 

Sårbar gruppe

Undersøgelsen bekræfter samtidig, at anbragte børn og unge er en sårbar gruppe:

Godt hver femte har en langvarig sygdom eller et handicap, og 4 ud af 10 giver udtryk for, at de mistrives og har mentale problemer. Desuden er ensomhed mere udbredt blandt anbragte børn end blandt børn generelt.

Det er særligt børn og unge, som er anbragt på døgninstitution eller socialpædagogisk opholdssted, som har det svært. Der er også færre blandt dem, der føler, at de voksne omkring dem holder af dem og støtter dem socialt, end der er blandt børn og unge i familiepleje. 

”Børn og unge, der anbringes på institution, har andre og flere udfordringer, end børn og unge, der anbringes i familiepleje, og set i det lys er det ikke overraskende, at de er mere sårbare. Derfor er der fortsat brug for særligt fokus på netop denne gruppes vilkår og trivsel”, siger Mette Lausten

 

Titel Anbragte børn og unges trivsel 2016
Forfattere Mette Lausten & Trine Jørgensen
Udgivelsesdato 1. februar 2017
Sidetal og pris 58 sider, kr 60,- inkl. moms
Kontaktperson  Mette Lausten
Link Find udgivelsen her
Anbragte børn trives og uddannes

Børn trives i anbringelse

 

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.