Fald i antal SKILSMISSER


Færre blev skilt og flere blev gift

Vielser og skilsmisser 2017

Antallet af skilsmisser var 15.265 i 2017, hvilket er et fald på 11 pct. i forhold til året før.

1. juli 2013 blev det muligt at blive skilt uden forudgående separationsperiode, hvilket faldt sammen med en markant stigning i antal skilsmisser i 2013 og 2014.

Antallet af skilsmisser i 2017 er det laveste siden 2012 og på niveau med årene før ændringen i 2013.

I 2017 valgte 3 pct. flere par at blive viet end året før. I alt blev 31.777 par viet.

Antal skilsmisser er faldende

I “Børn som Våben” anser vi det for en positiv udvikling at, vi er tilbage på et niveau fra før 2013.

Vi vil gerne se det som et resultat af, at folk kæmper mere for at blive sammen, men vi tvivler på at det er den egentlige grund. 

Måske er der flere af dem, som bliver viet nu, der selv er skilsmissebørn, så de selv ønsker at kæmpe lidt mere for det. 

Der er også kommet flere initiativer fra kommunerne, hvor der bliver sat tid af til at snakke sammen, for det er ikke enkelt at leve sammen i et parforhold.

Det betyder at udviklingen har været knap så negativ som det har set ud til ifl. tallene og det er efter vores opfattelse også meget godt for “BØRNENE“.

Ikke uventet falder antallet at skilsmisser også procentvis, tilbage til niveauet fra før 2013

Ikke helt uventet er “skilsmisseprocenten” også positiv dvs. tilbage på niveau med 2012 ca. 46% af alle bliver skilt.

Kilde DK stat.

2010 43,71
2011 43,77
2012 46,47
2013 53,14
2014 54,39
2015 48,70
2016 50,81
2017 46,75

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.