BARNETS bedste – Samarbejdets kunst…..


Samarbejdets kunst til barnets bedste

Alle ved det er både provokerende at “spille efter reglerne“, når den anden part ikke gør det.

På samme måde er det bekymrende, at se evt. manglende fokus på barnets behov fra den anden forældre – men netop derfor er det vigtigt for barnet og for eget selvbillede, at man som forælder holder sin sti ren og handler med barnets behov som det afgørende.

Det der risikerer at ske i barnet, når forældre bliver optaget af kampen om barnet eller at nogen chikanerer andre, er at barnet tror det er den måde voksne opfører sig på.

Barnet vil tage ved lære af måske “ufine” metoder, såvel som manglende tillid i nære relationer – for begge forældre er jo barnets nære relationer. Dermed lærer barnet også skyld og skam over egne handlinger, samt at være årsagen til de voksnes uenighed.

Arbejdet i familierne, hos “Børn som Våben”, drejer sig derfor om, at tydeliggøre (eks. overfor myndigheder), når børn ikke får mulighed for at blive set og hørt.

Det er et problem for barnet, hvis eksempelvis SFO’en fravælges “fordi samværsforælderen ikke vil betale, så vil jeg heller ikke” – det siger ikke noget om barnets behov for social omgang med jævnaldrende, men om at nogen har mistet fokus på barnets behov.

Denne problemstilling kan omskrives i uendeligt mange former, men det centrale er, at barnet sikres den viden, at mindst en af forældrene har barnets behov for øje.

Det er aldrig barnets behov, at kende til processen omkring en skilsmisse, eller hvor “sagen” står.

Det er barnets behov at blive set og hørt på de bekymringer opbruddet skaber i barnet, og at begge forældre tillades en hensigtsmæssig fortsat relation med barnet. Altid med det forbehold, at niveauet af samvær og kvaliteten af relationen skal sikres.

Hos Børn som våben, arbejder vi dels med

den juridiske vinkel, altså hvad er rammerne og

den psykologiske vinkel, altså hvad er dette barns konkrete behov.

Vi tror på at delebørn kan være hele børn!

Forældre samarbejde

Samarbejde til barnets bedste

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.