Barnets bedste – vold


Barnets bedste – vold!

Vold, opdragevold, hverdagsvold, simpel vold osv. osv. osv. Lad os lige slå fast; revselses retten er afskaffet i Danmark og vold/overgreb er ulovlige – upåagtet om den leder til domsfældelse eller ej.

Det er to helt separate systemer, med to helt forskellige foki. Straf til udøver, når noget kan bevises, og støtte til barnet ved behov. Altså barnets bedste!

BEVISBYRDEN i disse sager er usædvanlig vanskelig. Vold og overgreb begås jo immervæk sjældent i offentligheden.

I “Børn som Våben” argumenterer vi for, at vold og overgreb undersøges af fagpersoner med relevante kompetencer til, at udrede potentialet for overgreb og sammenholde dette med barnets ord.

Vi mener ikke der nødvendigvis er behov for en komplet afdækning af en forælders personlighed (som om det findes), men at de undersøgere der tildeles opgaverne har den rette forståelse for adfærden.

I undersøgelsesøjemed skal det tillige erkendes atbevis” finder man med overvejende sandsynlighed ikke, men den afvigende personlighed har anerkendte og identificerbare komponenter, som kan afdækkes.

Er barnet i risiko?

Det er det, der er pointen i social sager, at børnene, som udsættes for vold, er i risiko. En sag om vold/overgreb drejer sig netop om, at barnet konstateres i risiko, uanset om den juridiske bevisbyrde kan løftes.

Når vi udtaler os om vold/overgreb er det ikke kønsfokuseret, men alene en betragtning om, hvordan man for alle parter – særligt barnet – kan sikre at reducere risiko for barnet – til barnets bedste.

Hav en god dag

Mvh

“Børn som Våben”Børn skal ikke være Våben!

Børn i risiko vor vold

Barnets bedste ved vold

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.