Barnets perspektiv er ikke simpelt


At belyse barnets perspektiv er ikke simpelt!

Vi ønsker forståelige undersøgelser for alle, fra forældre til Dommere.

Vi arbejder for nedsættelsen af et udvalg til sikring af de gode undersøgelser, som belyser barnets perspektiv ud over det kliniske indtryk (det vi ser og hører), fordi det er sådan vi sikrer barnet!

Vores erfaring er også at det er forbundet med stor modstand fra centrale fagpersoner/organisationer, når vi forsøger at sikre disse nødvendige tiltag.

 

Familieretshuset belyser barnets perspektiv godt i sager om samvær — Ankestyrelsen

I en del sager bliver barnets perspektiv dog ikke tilstrækkelig begrundet i afgørelsen. Det betyder, at…

Perspectiv - indtryk

Barnets perspektiv er ikke simpelt…..

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.