Bedst for barnet – Børn som Våben


Højkonflikt sager er steget med 50% siden 2007 hvor den nye forældreansvarslov trådte i kraft.

Statsforvaltnigen behandlede sidste år 22000 sager om bopæl, forældremyndighed og samvær. Statsforvaltningen afgjorde sidste år 7 til 800 sager om samvær.

Statsforvaltningen skal afgøre hvad der er bedst for barnet!

Du kan vælge at se sagen på DR – klik her eller læse nedenstående sammendrag:

 • Efter fem år bliver mor gravid – han mener det skal fjernes fordi det vil ødelægge hans liv.

 • Allerede før fødsel er der problemer om efternavn og skænderier

 • Hun vælger ikke at dele forældremyndigen ved fødslen – uden hans viden

 • Datter bliver døbt – uden hans viden, far er muslim men meget dansk med selvstændig virksomhed

 • Turbulent samvær, kun på mors bopæl dvs. under opsyn

 • Efter et år kommer Statsforvaltningen ind i sagen og der arrangeres overvåget samvære

 • Forældremyndighedssag kører i Statsforvaltning – Byret – Landsret – mor vinder

 • Konflikterne fortsætter – nytårs aften får mor en knytnæve i ansigtet, et udsagn mor går til læge og anmeldelse sagen, politi opgiver sagen, påstand imod påstand

 • Statsforvaltning kræver samvær, som skal optrappes men det sker ikke pga moren, nægter at udleverer datter

 • Efter en måned går far til fogedretten som siger OK, dagbøder evt. fængsling af mor, mor flytter til forældre

 • Mor bliver anholdt af fogedretten , foged tager ud for hente datter men hun er “gemt væk”

 • Mor skal blive i forvaring indtil hun vil fortælle hvor dateren er

 • Mor siger hun beskytter datteren imod fars ret til 7 timers samvær

 • Efter 13 dage i fængsel – møde fogedretten, mor vil fortsat ikke fortælle hvor datteren er

 • Mor er forsat i fængsel – forvaring, far leder efter datter, bedsteforældres hus ransages

 • Efter 82 dage nægter mor fortsat at fortælle hvor datterer er – Ankestyrelsen ophæver krav om samvær og anmoder Statsforvaltningen om at genoptage sagen og mor løslades.

 • Involverede parter – Kommune, Statsforvaltningen, Byret, Landsret, Fogedretten og Ankestyrelsen

 • Sagen trækker ud og far har ikke set datter i mere end et år

 • Statsforvaltningen vil nu lave en børnesagkyndig rapport, mor ikke tryg ved det pga manglende info om baggrund – historien

 • Mor vil have ny Sagsbehandler og børnesagkyndig – det får hun

 • Mor arbejder fortsat imod samvær

 • I forbindelse med den børnssagkyndige rapport får far et overvåget samvær som ikke går godt – mildt sagt, barnet kender ham ikke

 • Efter et år og tre måneder – afgørelse – ingen samvær

 • Konklusion – ingen samvære pga af forældres konflikt!


Spørgsmål som udsendelsen ikke giver svar på:

 1. Hvad er årsagen til forældre konflikten?

 2. Er det rimeligt at datteren ikke får samvær med far pga forældre konflikt?

 3. Far har ikke haft reelt samvær med datter kun på mors bopæl i meget kort periode. Datter er nu 5 år.

 4. Er det tomme beskyldninger fordi mor ikke ønsker at datter skal have samvær med FAR?

 5. Tager datteren skade af at være sammen med far?

 6. Mor: ”Det eneste jeg vil er, at beskytte min datter” – imod hvad, fremgår ikke af programmet?

 

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.