Bisidder


Børne- eller familiesag?

Det kan være vanskeligt at gennemskue.

Det er det når sagen er oprettet i Familieafdelingen i din kommune.

Har kommunen modtaget en underretning på dit barn/børn, har den en forpligtigelse til at oprette en sag og til at kontakte dig/jer som forældre.

  • Er du indkaldt til et underretningsmøde på kommunen eller
  • Har dit barn behov for særlig støtte under Serviceloven

Så kan Børn som våben støtte dig i kontakten til kommunen og deltage i møderne, som bisidder / part i sagen. Vi deltager både i møderne med kommunen og i statsforvaltningen som bisidder.

Som forældre kan det opleves voldsomt, at blive kontaktet af de kommunale myndigheder, specielt når det drejer sig om ens barn.
Før der kan iværksættes støtte foranstaltninger for dit barn og eller jer som familie skal der udarbejdes en børnefaglig undersøgelse jf. Servicelovens § 50.

Er du usikker på, hvad dette betyder for dit barn og familie?

Kan du få støtte af “Børn som våben”? – JA, naturligvis kan du det!

Vi har mulighed for at gennemgå sagen med dig, hjælpe dig med at overskue den, rådgive dig omkring rettigheder og forklare, hvilken betydning og muligheder du har.
En §50 undersøgelse kan få en betydning for jer i fremtiden, det er derfor meget vigtig at du har fagligt kvalificeret assistance med som bisidder til at støtte og hjælpe dig.

Vi støtter og give dig den optimale rådgivning, vi forsvare dig og din familie i kontakten med Familieafdelingen evt. som bisidder.

Vores erfaring med disse sager bygger på mange års forvaltningserfaring og vi anbefaler i den grad at du tager en kompetent og erfaren bisidder med.

Det hjælper dig i de fleste tilfælde ikke, at tage en ven eller familiemedlem med.

Børn som våben kan hjælpe dig når:

  • Du/dit barn er indkaldt til en underretningssamtale
  • Når der skal udarbejdes eller er udarbejdet børnefaglig undersøgelse af dit barn (§ 50 undersøgelse)
  • Der iværksættes foranstaltningen omkring dit barn og/eller familie (jf. Servicelovens § 52)
  • Du er i tvivl om din og dine børns rettigheder
  • Du ønsker større sikkerhed for din og dit barns sag bliver korrekt behandlet og belyst
  • Du ønsker hjælp til at anke en afgørelse
Book en tid NU – Log ind her!

– Samvær – Klik her

– forældremyndighed – Klik her

Bisidder - det gavner dig at have en kompetent bisidder med

Bisidder – faglig kompetent viden