Skilsmisse børn | vi hjælper DIG med forældrefremmedgørelse, Samvær, Bopæl, Forældremyndighed | Kontakt os på +45 72 14 55 00

Børn – Lad os rette fokus mod


Lad os rette fokus mod……..

Denne gang (siger vi), vil vi rette vores opmærksomhed på børnene, når der skal vedtages nye handlemuligheder i skilsmisse sager.

Det er smukke og velmente ord, men har de fremsatte forslag potentiale til at hjælpe de børn, der har behov for et bedre og mere børnevenligt system?

Vi mener at så længe vi kommer til at optage os med røde, gule og grønne kategorier, eller a, b, c, eller 1, 2, 3 – ja, så overser vi fortsat kompleksiteten i de udfordringer barnet befinder sig i.

Det er i vores optik ganske problematisk altid at antage at hvis vi

  • behandler barnet,
  • tildeler midlertidig støtte,
  • bisidder ordninger,
  • skilsmisse grupper osv osv osv –

så kommer vi til at sende børnene det signal, at der er noget forkert i dem og at det kan man behandle sig fra.

Den tilgang deler vi ikke. Vi mener der er empirisk belæg for netop at stå ved at det især er forældrene, der har behov for at blive hjulpet til at hjælpe deres børn i svære livssituationer.

Når det er sagt, skal dette altid ske på basis af en konkret vurdering af det konkrete barn og ud fra barnets livsvilkår samt reaktioner herpå.

I “Børn som Våben” ønsker vi et skilsmisse system, hvor børnene i videst mulig udstrækning skal støttes af forældrene, og hvor der stilles krav til forældrenes evne til at varetage barnet.

Vi hæfter os særligt ved den negative prægning, nogle forældre anvender – upåagtet om det er bevidst eller ubevidst.

Vi noterer os tidligere teoretikkerer, har spekuleret i køn, snarere end negative effekter for barnet (forældre fremmedgørelse). Det er vores erfaring fra rigtig mange sager, at prægning kan være hensigtsmæssigt (eller opdragelse om man vil), men at der hvor den får negative konsekvenser for barnet, er vi ganske enkelt nød til at forstå at dette skal stoppes, hvis barnet skal udvikle sunde og hensigtsmæssige menneskelige relationer.

Dette punkt fremstår for os, som et af de centrale punkter for varetagelsen af barnets tarv, men vi skal og bør undersøge den enkelte families omstændigheder, sådan at vi gør os i stand til at se familiens indre dynamikker, ikke blot “han sagde, hun sagde argumenter” – som det tilsyneladende oftest bliver tilfældet i det nuværende system.

Lad os ikke blot sende mere “hjælp” til børnene, men afkode barnets vilkår, for så at hjælpe jer voksne til at passe rigtig godt på jeres børn 😉

Hav en god dag
Lotte Nichols

Børn Som Våben

Barnet skal i centrum men der skal fokus forældre

Børn forældre skilsmisse

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.