Børn og mødet med Statsforvaltningen


Vær godt forberedt når du skal til møde i Statsforvaltningen!

Det er meget vigtigt at sætte sig ind i paragraffer, begreber og procedurer, inden du tager til mødet i Statsforvaltningen. Hvis du ikke gør det, kan det være en meget forvirrende og i værste tilfælde siger du ja til det forkerte – det kan vi i Børn som Våben” hjælpe dig med.

Hvad er vigtigt at vide om statsforvaltningen

Statsforvaltningen i en børne sag

Forældremyndighed

Forældremyndighed vedrører de store ting i et barns liv.

At have forældremyndigheden over et barn betyder, at du skal passe på barnet.

Du kan bestemme over dit barns forhold, som f.eks. skolevalg, navneændring og religiøse forhold. Læs mere her!

Bopælsret

Bopælsretten vedrører dit barns dagligdag.

Når du har bopælsretten betyder det, at du bestemmer over dit barns daglige liv, daginstitution, fritidsaktiviteter uden for samværsperioderne, at flytte inden for Danmarks grænser, og om dit barn skal gå til psykolog.

Dit barn har folkeregisteradresse på bopælsforælderens bopæl.

Ved fælles forældremyndighed er bopælsforælderen den forælder, som barnet bor mest hos. Har du forældremyndigheden alene, er du automatisk bopælsforælder. Læs mere her! eller her

Samværsret

Samvær er de tidspunkter, hvor den samværsberettigede har barnet.

Man kan få samvær, enten ved at man indgår en aftale med den anden forælder – samværsaftale, eller ved at Statsforvaltningen beslutter det.

Samværsberettiget – det er den forælder, som ikke er bopælsforælder. Den samværsberettigede er altså den forælder, som barnet ikke bor mest hos.

Når Statsforvaltningen beslutter omfanget af samvær, er det den samværsberettigedes forhold, de bestemmer over. Læs mere her!

Deleordning – en type af samvær, hvor I som forældre har barnet lige meget.

Den ene forælder er stadigvæk bopælsforælder, mens den anden forælder er samværsberettiget. Tidsmæssigt set har I bare barnet lige meget. Læs mere her!

Endelig afgørelse

Når du beder en myndighed om at se på en sag, gør de det, de tage en beslutning. Den endelige afgørelse træffes, når myndigheden har set på alle vigtige forhold i sagen. I afgørelsen kan du læse, hvorfor myndigheden synes, at afgørelsen skal se ud, som den gør. Du kan også læse om, hvordan du klager over afgørelsen.

Statsforvaltningen kan tage afgørelser vedrørende forældremyndighed, bopæl, samvær og børnebidrag.

Man kan altid klage over en af deres afgørelser, dvs. man anmoder om, at afgørelsen gøres om. Typisk kan endelige afgørelser kun ændres, hvis der er væsentlige, nye forhold, f.eks. hvis der er gået lang tid siden afgørelsen, eller hvis andre forhold af betydning har ændret sig.

Midlertidig afgørelse

Når du beder Statsforvaltningen om at se på en sag, kan du også bede dem om at træffe en midlertidig afgørelse. Det er en beslutning, som skal gælde indtil du får den endelig afgørelse.

Når du modtager en midlertidig afgørelse, fortsætter Statsforvaltningen altså med at behandle din ansøgning. Typisk træffes der kun midlertidige afgørelser, hvis myndigheden synes, at sagen haster.

Hvis Statsforvaltningen ikke mener, at der er grund til at træffe en midlertidig afgørelse, skal de fortælle dig hvorfor.

Det er vigtigt at vide, at du altid kan bede Statsforvaltningen om at træffe en midlertidig afgørelse.

Du bør gøre det ved uenighed om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær. Så kan I forhåbentlig hurtigere få nogle rammer, så I kan skabe ro – for jeres barns skyld.

Du skal altid sætte BARNET i centrum og gøre det der er bedst for dit barn.

Forældremyndighed, samvær

Statsforvaltningen

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.