Børnesamtalen – rettigheder


Børnesamtalen – krænkes børns rettigheder?

Ja, det er også vores erfaring – hvordan krænkes barnets rettigheder?

I sagsakter / undersøgelser ser vi at nogen tror et barnet i en konflikt (skilsmisse/anbringelse) erroligt og tillidsfuldt” – det er barnet ikke.

Barnet er på vagt overfor risikoen for at miste, måske at miste igen ………

Vi ser at børn beskrives ud fra generelle termer, som “et barn har brug for…..”. Opgaven er imidlertid at undersøge netop barnet.

Vi ser undersøgelser, der munder ud i “hvis…så hypoteser“. Altså hvis A så B, men det er en ufærdig undersøgelse, som ikke viser hvordan barnet har mulighed for at profitere af de juridiske afgørelser, der træffes for dem. Det dur ikke!
Forestil dig, ny forskning om hjertekirugi, der konkluderer: at HVIS hjertet er belastet, SÅ er det nok en god idé at reparere kranspulsåren eller måske transplatere hjertet UDEN at opfordre til konkret undersøgelse af den enkelte patients hjerte.

Det stiller store krav til fagpersoner, at vide hvordan man undersøger, at man fortsat er uvildig, hvornår man er blevet ramt af noget (følelsesmæssigt involveret) eller er blevet farvet og bør trække sig fra sagen.

Det er der tilsyneladende ikke erkendelse af i systemet, og det kunne være et rigtig godt sted at starte den nødvendige forandring på familieområdet.

Derfor starter vi altid med dokumentarbare data eller opfordring til samme, fordi det er sådan vi bedst sikrer barnet!

Hav en god dag BØRN SOM VÅBEN

Krænkes børn i børnesamtalen

Børnesamtalen – rettigheder

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.