Dele Børn


 • Den bedste hjælp til barnet er, hjælp til forældrene!

 • Velafbalancerede og afklarede forældre giver harmoniske børn!

 • Vores mål er, at hjælpe forældre på en helhedsorienteret og empatisk måde!


Fra delebørn til hele børn!

Hos os er barnet altid i centrum, når I som forældre går fra hinanden.

I er som forældre helt centrale til at beskrive jeres børn og den aktuelle situation, I som familie befinder jer i.

Vores rådgivning er udelukkende funderet i barnets behov og bedste.

Når to forældre går fra hinanden, er de to vigtigste personer for barnet også gået fra hinanden. Det kan være og blive et rigtig svært vilkår for børn at leve under. Det er vores ambition at rådgive jer som fraskilte forældre og klæde jer på, så det fylder så lidt som muligt for børnene, at deres forældre ikke (længere) skal være sammen.

Vi arbejder tværfagligt et juridisk og et psykologisk fundament i de konkrete sager.

Det vil sige, at vi som naturligt led i vores arbejdsgang konfererer og sparrer med hinanden. Vi sikrer på den måde som noget helt unikt, at vores rådgivning dækker over de samlede og relevante parametre for, hvad der er bedst for lige netop jeres barn.

Vi hjælper i alle faser af og efter bruddet – samlivsophævelse:

 • Når I står over for et kommende brud og skal finde løsninger for jeres børn midt i alt det andet og har brug for gode råd og vejledning.

 • Når I er gået fra hinanden, og der er lavet aftaler, men de af den ene eller anden grund ikke fungerer for lige netop jer og jeres børn.

 • Når der ikke (længere) kan indgås aftaler, og samarbejdet mellem jer som forældre er blevet for konfliktfyldt.

 • Når I aldrig har levet sammen og skal finde en løsning for jeres barn.

 • Når den ene forældre udøver forældrefremmedgørelse og præger børnene.

 • Når myndighederne skal inddrages for at finde løsninger for jeres børn, det være sig både i kommune og/eller statsforvaltning samt domstol og fogedret.

 • Når myndighederne allerede er inddraget, og sagen kører.

 • Når der skal klages over myndighedernes beslutninger og afgørelser.

 • Hvis der er mistanke om børnebortførelse.

 • Hvis der er mistanke om alvorlige psykiske problemer, vold, misbrug, misrøgt eller lignende.

Vi har også specialiseret os i de sager, der er startet op i kommunen, og der skal tages hånd om barnet og jer i selve den sociale sag. Vi kan hjælpe med at navigere i samspillet med Statsforvaltningen og/eller domstolene, hvor det er påkrævet.

Vi prioriterer at levere en samlet professionel løsning for jeres barn, da det er vores erfaring, at det er det, der skal til for at sikre, at delebørn også bliver hele børn.

Der er ikke nogen sager, der er for tunge eller for lette. Når det er sagt, er det altid vigtigt for os at påpege, at vi rådgiver i de sager, hvor vi vurderer, at vi kan være med til at gøre en forskel for jeres barn/børn.

Der kan være sager, hvor vi ikke mener, at vi vil kunne hjælpe – i de tilfælde forklarer vi selvfølgelig hvorfor.

Professionel hjælp!

Få kompetent psykologisk rådgivning, når I går fra hinanden eller er uenige om barnets rammer. Vores rådgivere er eksperter i skilsmisser og dit barns behov!

Vi er din specialist i

 • Børns behov – det bedste
 • Barnets bopæl
 • Aftaler
 • Samarbejde
 • Samvær
 • Skilsmisse – brudet
 • Forældrefremmedgørelse
 • Børnebortførelse

Vi skiller os ud

 • Hurtig og professioenl hjælp
 • En overskuelig og nem booking- og betalingsmodel
 • Hjælp uanset hvor du bor
 • Har et tæt samarbejde med dygtige familieretsadvokater
 • Psykologer med indgående viden på området
 • Vi laver Forældrekompetence undersøgelser
 • Vi siger nej TAK hvis vi mener du ikke har en sag!
 • Kontakt os NU
Skilsmissebørn - Delebørn

Skilsmisse børn havner ofte midt imellem forældrene