BSV’s vision


Vores team af professionelle psykologiske rådgivere arbejder med skilsmissefamilier.

  • Vore psykologer har særlig viden om børns signaler, forældre samt opbrudte familier.
  • Vi har særlig viden om forældresamarbejdet i relation til alle offentlige instancer – Kommune, Statsforvaltningen, Ankestyrelsen, Fogedretten, Byretten og Landsretten.

Vores vision er at være deltagende i at ændre det eksisterende syn på især den gruppe sager, der er konfliktfyldte.

Det gør vi ved direkte rådgivning til forældre, via netværk, via arbejde med myndighederne samt aktivt deltagelese i at skabe tiltrængte forandringer på området.

 

Målet er, at få dig og dit barn godt igennem processen!

Det er vores ambition at hjælpe med at de-eskalere konflikter, selv om vi erkender at, det ikke altid kan lade sig gøre. Der skal findes alternativer!

Vi rådgiver DIG om hvordan dit barn kan friholdes af konflikter, så påvirkningen for barnet bliver minimal. Det vil sige, at det bliver et svært livsvilkår snarere end til skade for barnet udvikling.

 

Vi tilbyder hjælp til barnet (direkte og indirekte) og forældre.

Mange børn kommer i klemme i en langvarig konflikt – SKYLD.

Vi udstyrer blandt andet forælderen med konkrete ord til at friholde barnet og derigennem styrke relationen. Det forbedrer barnets evne til trivsel og udvikling. Det har vi rigtig gode erfaringer med.

I de sager hvor en forælder er helt afskåret fra kontakt med barnet anvender vi vores viden om myndighederne til aktivt at arbejde med at genetableringen et samvær – fordi det næsten altid er barnets behov.

I disse sager er psykologien underbyggende den juridiske proces – det arbejder vi aktivt med at få indflydelse på. 

Vi arbejder altid med barnet i centrum

Børn som våben