Deleforældre – reglerne for ferien


Hvordan er reglerne, når det gælder ferie og hvad du skal være opmærksom på!

Når i går fra hinanden, anses den forælder hvor barnet har adresse hos for – bopælsforælder, og den anden forælder bliver tilsvarende samværsforælder. Det gælder også, selvom man som forældre har en samværsordning, hvor man ser barnet lige meget.

Bopælsforælder – meld ferie i rimelig tid!

Når det gælder ferie, har bopælsforælderen ret til at holde ferie med barnet, men det skal varsles til samværsforælderen med et rimeligt varsel. Med mindre andet er aftalt, har samværsforælderen som udgangspunkt ikke ret til samvær, udover dét der følger af samværsaftalen, hvilket eksempelvis kan være hver anden weekend.

– Når man laver en samværsaftale, råder vi derfor altid til, at man laver en aftale, der tager særligt hensyn til ferieperioderne. En sådan aftale bør være nedskrevet.

En skriftlig samværsaftale udarbejdet af forældrene selv, er lige så gyldig som en afgørelse om samvær truffet af Statsforvaltningen.

Det afgørende er dog, at den indeholder de nødvendige aftaler, og at den kan fuldbyrdes. Aftalen bør være specifik og tage stilling til, hvilken dag og hvilket tidspunkt feriesamværet starter og slutter, og hvem der skal hente og bringe barnet.

Må jeg tage mit barn med til landet?

Ét er ferie i Danmark, noget andet er udlandsferie. Her er omdrejningspunktet forældremyndigheden. Hvis parret har fælles forældremyndighed, kan begge forældre tage barnet med til udlandet, uden at det kræver den anden forælders samtykke.

Det gælder dog fortsat, at med mindre der foreligger en aftale om ferie, har samværsforælderen ikke ret til samvær udover det allerede aftalte, så hvis man en 10-4-ordning, vil der altså kun kunne blive tale om kortere udlandsture for samværsforælderens vedkommende.

Hvis bopælsforælderen har den fulde forældremyndighed, gælder samværet for samværsforælderen som udgangspunkt kun i Danmark og de nordiske lande, med mindre man som forældre bliver enige om noget andet.

Kan forældrene ikke blive enige, kan Statsforvaltningen nu Familieretshuset anmodes om at tage stilling til, hvorvidt barnet må tages med til udlandet under samværet.

Gode råd, når I skal enes om en samværsaftale når ferie-puslespillet skal samles og gøre ferien til en dejlig oplevelse:

 • Barnet er det vigtigste og at det til hver en tid bør handle mere om at sikre barnet en god ferie end om at få mest muligt samvær!
 • Lave en nedskrevet aftale og gerne en, der gælder fremadrettet, så I ikke skal tage stilling til fordeling af ferie hvert år! Hvis I ikke selv kan blive enige om en samværsaftale, kan vi hjælpe DIG og dit BARN!
 • Afstem forventningerne med eks’en og bliv enige om hvad og hvordan I fordeler tiden, før I involverer børnene.
 • Mærk efter hvad du har lyst til – før du gør andet, så du har en ide og klarhed over hvad det er du gerne vil i ferien, og spørg så børnene om hvad de kunne tænke sig.Lad børnene “trække vejret”
 • Sørg for at børnene ikke går direkte fra den ene ferie til den anden – læg pauser imellem rejser el. ferieophold, så de lige får tid til at trække vejret.
 • Tag børnene med på råd – Spørg børnene om de overhovedet har lyst til endnu en rejse.
 • Slap af og nyd livet – Lad gerne tiden være langsom, fyld ikke for mange aktiviteter ind i dagene, der er behov for stille dage når det endeligt er ferie.
 • Glem PC´en – lad ferien være en tid, hvor i ikke gør det i plejer. Computere har det med at stjæle vores tid – i delefamilier er tiden med barnet ekstra kostbar.
 • Vær rummelig -Lad ikke småting som spisevaner og forskel i feriepenge for de forskellige børn ødelægge feriehumøret.
 • Forbered aktiviteter – medbring masser af ideer til fælles ting man kan lave, spil, kort, etc, men vær fleksibel hvis de ikke alle kommer til at blive brugt – ideer er jo bare ideer, planer kan ændres og når man er på ferie, skal det gerne være lyst præget, uanset hvad man foretager sig.
 • Drop hverdagen – hyg jer – lad reglerne blive derhjemme og hverdagen passe sig selv for en stund, alt det man altid skal rette sig ind efter løber jo ingen steder, selvom man slapper af for en kort bemærkning.

Læs mere her – GOD FERIE!

Hvornår er det Børnebortførelse – se her!

Ferie og Delbørn

Delebørn i ferien ikke altid nemt!

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.