Delt bopæl for barnet ved skilsmisse


Barnet har automatisk delt bopæl

Hvis I har fælles forældremyndighed, har barnet automatisk delt bopæl i 3 måneder, efter I er gået fra hinanden – med mindre I bliver enige om, hos hvem af jer, barnet skal have bopæl.

Konsekvensen af automatisk delt bopæl er, at I ikke kan starte en sag om bopæl i Familieretshuset i 3 måneder efter samlivsophævelsen. I kan dog søge om samvær i Familieretshuset.

Hvis I ikke selv har aftalt, at ordningen skal fortsætte, bortfalder den automatiske delte bopæl efter 3 måneder.

Herefter kan I aftale, hvor barnet skal have bopæl, eller I kan vælge at lade aftalen om delt bopæl fortsætte. Hvis I ikke er enige om, hvor barnet skal bo, kan I starte en sag i Familieretshuset.

Barnet vil ikke have automatisk delt bopæl i 3 måneder, efter I er gået fra hinanden, hvis:

  1. begge forældre flytter fra det fælles hjem eller
  2. der er afgørende hensyn til barnet, der taler imod delt bopæl. Det kan fx være bekymring om vold, seksuelle krænkelser eller andre grænseoverskridende handlinger. Det kan også være mindre alvorlige omstændigheder, hvis det påvirker barnet og dets trivsel.

I disse tilfælde kan I starte en sag om bopæl i Familieretshuset indenfor de første tre måneder efter I er gået fra hinanden.

Det er Familieretshuset, der tager stilling til, hvornår samlivet er ophævet. Og om afgørende hensyn til barnet taler imod delt bopæl. Det er en konkret vurdering, hvor vi ser meget på barnets trivsel i forbindelse med familiebruddet.

Delt bopæl = Ligestilling mht. omsorgsperson og indflydelse på beslutninger vedr. barnet

Delt bopæl efter tre måneder = enighed om alt der vedrører barnet herunder – børnehave, skole, fritid, folkeregisteradresse og samvær.

Hvad er bedst for barnet?

Selv om I som forældre ikke længere skal bo sammen, er det vigtigt at huske på, at I stadig er de vigtigste personer i barnets liv, det er det vi i “Børn som Våben” kæmper for hver dag!

Det er vigtigt, at I sammen kan tage jer af barnet og træffe de beslutninger, der er bedst for barnet.

Hvis I er flyttet fra hinanden, kan det nogle gange være svært at samarbejde.

Derfor tilbyder Børn som Våben dig hjælp hvis du er i tvivl.

link til yderligere information klik

 

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.