Det “nye” system – Forældreansvarsloven


Mange børn og forældre glæder sig til den helt “nyeste” opdatering af loven, så alle problemer løses eller ……

I Børn Som Våben tror vi desværre at debatten om det ønskede system, samt nogle af de rådgivende aktører ikke helt har forstået, hvad vi skal opnå.

Nogle mener juraen er bedst til at håndtere området, blandt andet fordi der er klare retningslinjer. Men hvorfor virker det så egentligt ikke nu? Juraen spiller jo dog, både i Statsforvaltningen og i Retten en stor rolle for sagens oplysning?

Andre mener “ahr men det er da kommunen” der skal løse sagerne, og når vi kigger på anbringelsesområdet, så får vi da også klare indikationer af at kommunerne jo netop, er udstyret til at belyse dette eller?

Der er godt nok mange klager, men øhhh….det fungere så godt eller?

Det fremstår både i Retten og kommunen at man tænker efter “top-down” princippet. Altså “lige nu” har du stjålet en pakke rugbrød, så du skal XXX”.

Hos BSV tænker vi efter “bottom – up” princippet. Fortiden er vigtig, den fortæller os hvad der er sket og er forudsætning for nutiden. Fortiden skal undersøges relevant, for at gøre os i stand til, at se løsninger i fremtiden.

Vi er grundlæggende enige i, at juraen skal være sidste og afgørende grundlag for sagernes løsning, men vi er meget uenige i hvordan og på hvilket grundlag, man når til at kunne anvende juraen til at træffe beslutninger på.

Vi har gentagende gange – her og i offentligheden – gjort opmærksom på, at der er behov for en langt bedre beskrivelse, håndhævelse og kompetence forståelse omkring, hvem der kan undersøge familierne, sådan at BARNET får de absolut bedste forudsætninger for at kunne trives og udvikles.

Det er vores ønske at der gøres op med “synsninger”, og at vi erstatter dette med grundige undersøgelser.

Ud med det kliniske indtryk, som eneste undersøgende virksomhed. Det kliniske indtryk siger i udgangspunktet ikke andet end at “du vækker xxxxx” i mig”, og er derfor ikke en måde at vurdere det menneske man skulle undersøge/vurdere.

Svært at løse et problem før, man ved hvad problemet er!

Børn Som Våben

Er vi kommet videre med samvær

Forældreansvarsloven – virker den

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.