Skilsmisse børn | vi hjælper DIG med forældrefremmedgørelse, Samvær, Bopæl, Forældremyndighed | Kontakt os på +45 72 14 55 00

Fald i antal skilsmisser


 

Langt færre blev skilt i 2019 end året før, viser tal fra Danmarks Statistik.

Mens der i 2018 var 15.034 skilsmisser, var der i 2019 10.530. Det er et fald på 30 procent.

Der blev fra 1. april 2019 indført nye regler for skilsmisser i Danmark. Her blev det blandt andet et krav, at ægtepar med børn skulle gennem en refleksionsperiode på tre måneder, inden en skilsmisse realiseres.

Men ifølge Danmarks Statistiks tal er det dog ikke til at tyde i tallene, om det er de nye regler, der er bag det store fald.

– Det laveste antal skilsmisser i 2019 var 663 i februar måned, og det er ligeledes i februar måned, at det største fald i forhold til året før ses, skriver Danmarks Statistik.

Det er altså før, at de nye regler er trådt i kraft.

Generelt er faldet spredt nogenlunde ligeligt på året. Der er altså ingen sammenhæng mellem de nye regler og et fald.

Faldet ses både hos par med og uden børn.

Der er også sket et fald i antallet af vielser, men det fald er ikke nær så stort som i antallet af personer, der er blevet skilt.

Det kan vi i “Børn som Våben” i den grad glæde os over, for så kommer der ikke så mange børn i “klemme” mellem far og mor.

 

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.