Forældrefremmedgørelse – hjælp til barnet og forælderen


I “Børn som våben” taler vi om prægning, snarere end at begrænse udtrykket, til alene at omhandle selve skilsmisse situationen. Derfor forstår vi “PAS”, men anskuer det som mere kompliceret end et potentielt hævntogt. 

Når et barn er præget af en forælder (eller andre) til at afvise kærligheden og kontakten til eventuelt den anden forælder (nære relationer), så har det en udviklingsmæssig indflydelse på barnet.

I Børn som Våben har vi en del mulige forklaringer på de problematikker, der ligger til grund for at en forælder bevidst eller ubevidst fremmedgør. Det giver ofte en grundlæggende forståelse for hvad man kan forvente sig i processen MEN vi er mest optagede af at forældrene skal gives værktøjer til at håndtere problematikken både i forhold til at tale med barnet og i forhold til at håndtere denne type chikane.

Upåagtet hvordan det er afsendt, så er fremmedgørelse ikke barnets behov, det påvirker barnets evne til trivsel og udvikling og det skaber megen smerte, som ikke er nødvendigt.

Det er centralt at man som forælder føler sig i stand til at håndtere denne type problemstilling, som ligger langt udenfor normale forældreevner – det er jo typisk ikke noget man forventer vil ske.

Det er derfor centralt at man ikke lader sin indfange i selvforsvar (retfærdiggørelse overfor barnet), men aktivt deltager i friholdelsen af barnet, og sikrer at man selv “får kastet op” til netværket med jævne mellemrum.

Det positive budskab er nemlig, at selv meget fremmedgjorte børn kan sikres igennem friholdelse af barnet, og med en særlig tilgang, som er skræddersyet til netop DIT BARN!

I den tilgang vi anvender sikrer vi at relations-genopbygningen sker mellem forælderen og barnet, snarere end barnet og en fagperson.

Det giver rigtig mange børn og forældre et fælles mål, og forælderen føler sig igen i stand til aktivt, at have indflydelse på barnets gode udvikling.

Vores budskab: Stol på at barnet igen kan bringes i trivsel, med forholdsvis simple metoder. 

Vi kan i BØRN SOM VÅBEN hjælpe dig med at mindske fremmegørelse.

Omsorg, tryghed og frigørelse

Forældrefremmedgørelse

 

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.