Forældrefremmedgørelse vs friholdelse af børn


Vi er i “Børn som Våben” slet ikke i tvivl om, at nogle børn udsættes for forældres ubevidste eller bevidste uhensigtsmæssige påvirkning af nære relationer.

Vi er imidlertid heller ikke i tvivl om at begrebet ”Forældrefremmedgørelse” er for snævert, og misvisende som eneste forklaringsmodel til det at præge barnet imod andre omsorgspersoner. 

Vores erfaringen viser, at fænomenet er langt mere nuanceret og drejer sig i sig selv – for BSV – mest om hvordan det påvirker barnet, at blive præget imod eks. én forælder.

Derfor er vores udgangspunkt heller ikke hvem gør det, eller med hvilket motiv, men hvordan påvirker det barnet, hvis man vælger at fremmedgøre – det kalder vi negativ prægning af et barn! Modsat den hensigtsmæssige opdragelse af barnet.

Der er naturligvis gyldne regler for, at børn ikke skal involveres i det vi voksne, er ansvarlige for. 

Vi opfordrer forældre til: 

  1. Aldrig at blande børn ind i familiens økonomi
  2. Aldrig at blande børn ind i sager i myndigheder (som hovedregel)
  3. Eller forældres eventuelle uenighed
  4. Eller miskreditering af en forælder eller andre nære relationer
  5. Eller egne selvretfærdiggørelser
  6. Eller forældrenes sygdom og konsekvenser, med mindre  (Listen er ikke fuldstændig)

Barnet bør kun vide det, der er absolut nødvendigt for, at barnet er tilstede i eget liv, men ikke at skulle tage stilling for eller imod omsorgspersoner – ud over egne grænser.

Det vi voksne ved, danner grundlag for vores opfattelse af verden, og børns erfaring, viden og oplevelser er naturligvis langt mere begrænsede. 

Læs mere her KLIK

Svært emn muligt at FRIHOLDE barnet

Fremmedgørelse – Friholdelse

 

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.