Forældrefremmedgørelses JUL


Kan vi ikke godt tale om fremmedgørelse………..

Vi ønsker os til jul, og for børnene, at vi kunne komme til at tale om fremmedgørelse – eller som vi opfatter det – negativ prægning af barnet, på en måde som forklarer fænomenet og betydningen.

Det har potentiale til at hjælpe børnene – al den snak om køn er bare afledning ………… MEN der er ikke tale om ét køn, der fremmedgør eller at forekomsten er nogenlunde ens.

Fremmedgørelse / negativ prægning drejer sig i grundformen om at én eller begge forældre hævder “viden” om barnets bedste, selvom det i virkeligheden kommer til at præge barnet med egne meninger, og derfor efterlader barnet i en dybt alvorlig krise, som barnet skal navigere i. Mange børn forsøger blot at overleve….

Når vi kigger på lovgivningen, ser vi at: hvis man er barn i en social sag (Serviceloven/SEL), så kan kontakten helt legalt indsnævres for at undgå prægning, for her HAR vi accepteret at barnet ikke kan profitere af tiltage, hvis det fremmedgøres.

Hvis man derimod er et skilsmisse (Forældreansvarslov/FAL) barn, ja så er der “bare” tale om at mor og fars konflikter. Den viden vi har i socialsager forlades og nu bliver vi optaget af at to velfungerende forældre der konflikter skal stoppes eller ignoreres. Velfungerende?

Vi kunne jo naturligvis også kigge på barnet og dets livshistorie, og sammenholde det med forældres kompetencer – altså matche, som man gør i SEL sager. Ulempe: dyrt. Fordel: sagen afsluttes til barnets bedste. Indeværende fokuserer vi på en bedømmelse af om det er mor eller far, der er årets forælder.

At præge et barn negativt er, at vise barnet at dets egne følelser er uden betydning og forkerte. Det skal vi huske så bliver en væsentlig del af barnets selvforståelse, og påvirker barnets evne til tillid til andre nære relationer – hvis det er grelt nok, så påvirker det alle barnets relationer.

At barn i overlevelsesmode er et barn, som for længst har forladt egne behov for, at tilfredsstille andres – i håbet om at få lov til overhovedet at overleve.

Vi river barnet i stykker mentalt, hvis vi tror vi kan præge uden omkostning eller mod-præge uden omkostning. Der er kun én vej: frihold barnet!

Hav en god dag.

Mvh. BSV

Barnets bedste

Fremmedgørelse af DIT barn / børn

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.