Forældrekompetencer


Der tales om gode vs. dårlige forældrekompetencer, men er det relevant?

Faktisk er det vi ved om børn at de har behov for kendskab (relation) til begge ophav/forældre, for at udvikle en tilstrækkelig evne til at forstå sig selv, og dermed kunne opnå selvindsigt.

I voksenlivet hjælper det med at sikre “barnets” integritet.

Det er ikke barnets behov, at kunne påhæfte hverken diagnoser eller begreber som “gode og dårlige” forældrekompetencer, men om en konkret vurdering af dette barn, dets livsomstændigheder, forældrenes ressourcer og evt. specifikke manglende kompetencer – sådan at barnets overordnede behov sikres.

Det bør sikres af den forældre, der netop kan sikre samvær/kontakt, barnets overordnede trivsel og udvikling – kan kompensere for eventuelle udfordringer hos den anden forælder.

“Dur ikke, væk” går altså ikke helt.

I nogle tilfælde kan der være tale om, det man i fagsproget benævner som vanskeligheder hos en forældre, dvs. “store udfordringer”, som enten kun kan sikres ved begrænset eller ydrestyret samvær/kontakt.

Vi er simpelthen nødt til at stoppe tendensen at antage, at vi kan forstå et menneske ud fra det talte ord alene.

Al verdens undersøgelser hjælper ikke, hvis vi ikke vil forstå, at det ikke drejer sig om konstruktionen af argumenterne, men indholdet af det et menneske siger.

Lad os ligge våbnene og stoppe tendensen. Børn skal ikke bruges som våben!

“Børn Som Våben”

Børn behov for begge forældre

Forældrekompetencer

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.