Forældres konflikthåndtering styrker fokus på børn


Konflikthåndtering styrker forældres fokus på børnene efter kursus!

Når forældre skilles, opsøger en fjerdedel professionel hjælp for at lave aftaler og håndtere deres konflikter.

Mange har et højt konfliktniveau og udtrykker bekymring for deres børn.

Et kursus i konflikthåndtering ser ud til at ruste en del forældre til at støtte deres børn.

Statsforvaltningen er i gang med at afprøve, om et samtale- og kursusforløb i konflikthåndtering kan hjælpe skilte forældre til et bedre samarbejde og øge trivslen blandt børn og forældre.

SFI evaluerer forsøgsprojektet, og et midtvejsnotat viser, at forældre, der deltager i kurser, oplever, at de får bedre forståelse for deres børns reaktioner og behov.

Konfliktniveauet er ofte HØJT

Undersøgelsen viser samtidig, at en stor del af forældre med sager i Statsforvaltningen har et højt konfliktniveau og sjældent er i kontakt med hinanden.

Mange fortæller om problemer med misbrug, psykisk sygdom eller anklager hinanden for vold eller omsorgsproblemer. En større andel sager end forventet deltager ikke i forsøgsprojektet – f.eks. fordi sagen kræver juridisk behandling for at sikre børns og forældres retssikkerhed, eller fordi forældrene ikke er motiverede for at deltage i forsøgsprojektet. 

Kulturændring

Konflikthåndteringsforløbet repræsenterer på mange måder en kulturændring i Statsforvaltningen. En del forældre bliver overrasket over, at Statsforvaltningens tilbud om hjælp til langvarig forbedring af samarbejdet ikke svarer til den juridiske hjælp, de forventer at få i Statsforvaltningen.

Medarbejderne bruger derfor en del kræfter på at overbevise forældrene om fordelene ved at deltage. Men det fremmer deres motivation, at de oplever, at selv forældre med et højt konfliktniveau ofte har et positivt udbytte af forløbet.

Samlet viser de foreløbige resultater af evalueringen, at et forebyggende konflikthåndteringsforløb har en gavnlig virkning for en del forældre. Men også, at der er brug for forskelligartede indsatser til den meget sammensatte gruppe forældre, der opsøger Statsforvaltningen.

Overordnet kan det kun blive bedre i HØJkonfliktsager!

Forsøgsprojektet ”Forældre sammen – hver for sig” er designet af Center for Familieudvikling og finansieret af Børne- og Socialministeriet.

Undersøgelsen er endeligt færdig i slutningen af 2018.

Forældre konflikt kursus

Kursus i forældres konflikthåndtering

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.