Fremmedgørelse / prægning af børn


Fremmedgørelse / Prægning af BØRN

Tænkt eksempel – Pia er 10 år. Hun vil gerne ride, hun kan godt lide heste. Hun vil også gerne svømme, hun elsker vand. Hun vil gerne have tid hos mor og hos far, tid med veninder, og så “accepterer” hun (delvis tvungent), at der skal være tid til lektier.

Mor synes Pia skal svømme mest. Det er skånsomt for muskler, der er forholdsvis få skader, og Pia får mange gode veninder og oplevelser.
Far derimod bliver så stolt, når han ser sin smukke datter rank på en hest, han ser også et godt socialt samvær. Han støtter mest ridningen.

Der veksles jævnligt kommunikation om, hvorvidt man har været til sport, hvilken sport, og hvorfor barnet ikke har været til det forælderen mener barnet er knap så energisk for.

Hos mor kommer Pia sommetider til ridning, altid svømning. Hos far kommer Pia altid til ridning, og sommetider til svøming.

Vi kan godt se at barnet kommer i klemme i den ordning, ikke?

Hvem har krav på sandheden / kendsgerningerne? ELLER: Er det selve forløbet barnet præges af?

Ja, i den grad! Barnet kommer til at prøve, at lave en alliance med begge forældre.

Barnet må imidlertid konstatere, at det stilles til ansvar for disse alliancer – som måske ikke engang repræsenterer barnets virkelige ønske; at forældrene kan enes.

Hos BSV undrer det os, at nogle bliver optagede af at kende “sandheden”, snarere end at tænke: stakkels Pia – det må være rigtig svært for hendes, at (tro) hun er den direkte årsag til mor og fars konflikt………….

Men der er jo ikke nødvendigvis en konflikt, er der?

Vi er ikke så optaget af hvad man kalder det.Vi oplever at konflikt-synet i sig selv ikke belyser sagen ud fra barnets perspektiv.
Derfor anskuer vi udfordringen sådan her: Er dette barn blevet væk i en sky af skin-samarbejde?

Det at kommunikere er ikke det samme som at samarbejde – sådan som vi oplever nogle forældre antager. Hvis man er meget optaget af altid eller ofte at have retten/sandheden/fakta på sin side, så er der med sandsynlighed tale om et skin-samarbejde. Hvis man derimod er optaget af barnet udtrykte ønsker, reaktioner og sammenhæng iøvrigt, så er der grobund for et samarbejde.

At høre og forstå, hvornår der er tale om skin-samarbejde kræver viden, og indebærer at man begynder at anskue sagerne anderledes i myndighederne. Det arbejder vi i Børn som Våben med, i det omfang det er os muligt.

HAV EN GOD DAG!

Kh.
BSV TEAMET

Konklikt mellem forældre

Fremmedgørelse – prægning, forældre bliver til problem for barnet

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.