God BØRNE jul – trods skilsmisse


Skilsmissebørn kommer ofte i klemme i juletiden. Hvad kan du gøre?

Omsorg – Tryghed – Samvær

Julen nærmer sig, og vi skal i familien hygge os med flæskesteg og dans om juletræet.

For mange børn er julen ikke hyggelig.

Mor og far er skilt, og måske ikke er på talefod, det kan være en juletid som udvikler sig meget ubehageligt for børn. Hvem skal børnene fejre julen sammen med?

Jul er familietid og samling af familien, det gør det svært for mange skilsmissebørn, fordi de lever i opbrudte familier.

Børn vil gerne inddrages i julens planlægning og være med til at bestemme, hvem der skal med, og hvad der skal ske.

Nogle børn inddrages slet ikke i de voksnes planlægning af julen. Det kan være fordi mor og far er uvenner, børnene vil derfor undgå at blive inddraget i skænderierne.

Gode råd til skilsmisseforældre, hvis du vil prøve at sikre julefreden:

  • Tal med børnene

Nogle børn vil meget gerne inddrages i julens planer og være med til at bestemme, hvad der skal ske i julen.

Der er børn som gerne vil, men er bange for at sige deres mening på grund af risiko for konflikt.

Tal åbent med dit barn om julen og lyt til, hvad det siger. Tal også med barnet om eventuelt savn af søskende eller andre familierelationer, når julen holdes hos den ene forælder.

  • Bak dit BARN op om planer og aftaler

Børn har brug for at vide, hvordan julen bliver, så de kan forberede sig og glæde sig.

De har behov for, at begge forældre bakker op om de aftaler, I har lavet omkring julen – uanset hvem barnet er sammen med, og hvad der skal ske.

Vær nysgerrig og interesseret, når du taler med dit barn om det, der foregår hos den anden forælder.

  • Skab plads til fred og ro

Forældre vil gerne have børnene med til alle familiearrangementer omkring jul og nytår. For nogle børn kan det være overvældende, hvis der skal skiftes flere gange hen over juleferien for at nå alle julefrokoster og andre arrangementer i familien.

Det er derfor vigtigt at se det fra barnets perspektiv. Måske er der brug for at være flere dage hos hver forælder, så der også bliver ro til at glæde sig over julegaver og kunne sove længe om morgenen uden et tætpakket program hver dag.

  • Kik på dine reaktioner

Det er ikke kun børnene der synes, at julen kan være lidt svær.

Nogle forældre oplever, at det er et stort savn ikke at være sammen med sine børn juleaften. Det er vigtigt, at savnet ikke læsses af på børnene, men at de får lov til at glæde sig til julen, uanset om de er hos mor eller hos far.

  • Samarbejde

Forskning og erfaring viser, at det, der betyder mest for skilsmissebørns trivsel, er forældrenes samarbejde også i julen. Derfor begynder en vellykket jul med et godt forældresamarbejde.

Et godt råd er at tage første skridt selv, også når samarbejdet er svært.

  • Skyld

Selv om mange forældre godt ved det, så skal du altid være opmærksom på at børn alt for ofte påtager sig SKYLD for mange af de konflikter der kan være mellem forældre!

Skilsmissebørns JUL

Hvad skal du være opmærksom på som skilsmisseforælder i julen

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.