Gratis hjælp


I visse tilfælde er det muligt at få GRATIS hjælp i din børnesag – forældremyndighed og bopæl

Barnets bopæl – gratis advokat/psykolog hjælp

Er du og den anden forælder uenige om, hvor jeres barn/børn skal bo, har I mulighed for at starte en bopælssag ved Statsforvaltningen.

Statsforvaltningen kan ikke træffe en endelig afgørelse om barnets bopæl, og hvis enighed ikke opnås på mødet i Statsforvaltningen, kan sagen oversendes til retten.

Hvis du har en retshjælpsforsikring via. din familieforsikring, så er det muligt at få gratis advokat-hjælp under retssagen om barnets bopæl. Hvis du opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, så skal du ikke betale selvrisiko.


Forældremyndighed – gratis advokat/psykolog hjælp

Udgangspunktet i forældreansvarsloven er, at der skal være fælles forældremyndighed.

Der skal foreligge tungtvejende grunde, hvis den fælles forældremyndighed skal ophæves, ligesom alle afgørelser skal træffes ud fra barnets bedste.

Alle sager om forældremyndighed skal startes ved Statsforvaltningen, men Statsforvaltningen kan ikke træffe en endelig afgørelse om forældremyndighed. Retten har kompetencen til at træffe afgørelser om forældremyndighed.

Det er muligt at få gratis advokat-hjælp til din forældremyndighedssag i retten, hvis du opfylder de økonomiske betingelser for fri proces.

Advokat psykolog

Gratis hjælp til din børnesag

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.