Barnets grundlæggende behov skal opfyldes!


Børn som våben” har den grundlæggende tilgang til sagerne at –

sagens løsning er fokus på barnet, dets reaktioner og viden om hvordan børn fungerer”.

Det er bekymrende at der i nogle dele af samfundet er både forældre og myndigheder, der deltager i at forhindre samvær mellem forældre og deres børn. Omfanget kan muligvis være underlagt dialog, men børn har behov for samvær med og forståelse for deres ophav. Deri indgår naturligvis også det øvrige ophav.

Beskyldninger/anklager mod en forældre skal underbygges og det hjælper vi aktivt vore klienter med, i forhold til myndigheder (Statsforvaltning, kommune og retten, ankestyrelsen og psykolognævnet) og i forhold til barnet.

Som psykologer er vi underlagt skærpet underretningspligt, hvorfor vores analyse af objektive data, skal indgå i sagsmateriale – upåagtet om der er tale om betaling eller ej.

Der har imidlertid været en tendens til at behandle psykologiske materiale som partsindlæg, hvilket ankestyrelsen medgiver ikke er hensigtsmæssigt.

I Børn som Våben laver vi erklæringer som er underbygget af objektive data, om barnet, om barnets vilkår og ud fra andre fagpersoners vurderinger. Det har vi gode erfaringer med.

Vi oplever at der er mangeler omkring undersøgelses forståelse på familieområdet i Danmark. Den deltager vi på flere planer med at forandre.

Lotte Nichols indgår således som dommer i psykologi ved Byretterne og i Standardiseringsstyrelsens udvalg omkring undersøgelser.

Kontakt os i “Børn som Våben” hvis du vil vide mere

 

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.