“Høre børnene”


Vi skal “høre børnene” siger lovgivningen!

Det gør nogle ved at forstå barnets ord for pålydende og antage betydning ud fra rigide og generaliserede voksen sprog konstellationer.

Men sådan kan man ikke komme til at forstå et barn. Vi ved godt at i selv de mest forfærdelige overgrebssager vil barnet typisk forsvare sådanne forældre – i rigtig lang tid og meget ihærdigt. Derfor giver det anledning til nysgerrighed, når et barn udtrykker manglende behov for én forælder – det skal undersøges, ikke tages for pålydende.

Og nej, barnet lyver ikke – barnet er sandsynligvis presset.

Man bør derfor som absolut minimum blive nysgerrig på “hvad mon barnets ord betyder” og “hvad er den præcise sammenhæng”.

Når vi undersøger børn med viden om handlemønstre, alders relevant udvikling og forståelse for netop dette barns livsvilkår – ja, først der kan barnet høres og vi kan som voksne eller myndigheder hjælpe barnet.

Som fagpersoner kommer nogle til at vurdere baglæns, dvs. jeg holder med XXX som fortæller at én forælder er farlig, skadelig eller lignende og barnet istemmer, så det er nok rigtigt.
Men netop ved “troen” på enten den ene eller den anden forælder, er der stor risiko for at man glemmer, at høre eller overse og allerværst kompensere for de vanskeligheder, der er og barnet betaler prisen.

I Børn som Våben insisterer vi på, at forholde os til objektive informationer og barnets adfærd/udtalte sprog for, at forstå hvordan barnet har det, og hjælper således med hvordan barnet kan hjælpes tilbage til en hensigtsmæssig trivsel og udvikling.

I mødet med myndigheder opfordrer vi aktivt til, at tage et skridt tilbage og se det der foregår. Det mener, ikke overraskende, en del myndigheder allerede at de gør – men det er muligt at hjælpe – også myndighederne, med at forblive objektive.

Dette ser vi iøvrigt gør sig gældende både for mødre og fædre. Vi ser at børn, der burde beskyttes ikke bliver det og børn med et reelt behov for forælderen ikke får det.

Det er centralt at hver situation håndteres på et individuelt plan med netop denne sags særlige omstændigheder, og derigennem kan der skabes åbninger og forståelse for barnets behov. ‘

Lad os gerne høre din historie!

kh
Lotte / Børn som Våben

"høre børnene"

Lovgivning

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.