I krig med forvaltningen…..


Familieretshuset – det nye Statsforvaltningen

Det kan være rigtig vanskeligt for myndighederne at forstå hele sagen og til tider at se børnenes behov – og det tager ofte lang tid.  

Vi anvender aktivt vores kendskab til myndighederne og viden om børns behov til, at sikre tilstrækkelig kontakt/samvær mellem barnet og forælderen, samt dennes ophav.

Centralt i denne proces er også at når børnene friholdes, også selvom det blot er af én forælder, så lærer barnet at stå ved sig selv og egne følelser. Det betyder at barnet mærker behovet for begge forældre og dermed ikke udtaler afvisning af én forælder. Dette særlige sprog er udviklet i kraft af håndtering af børn i disse konflikter og tilbydes eksklusivt hos Børn som Våben.

Den juridiske rådgivning omkring sagerne anbefaler vi indeværende at den håndteres i forhold til en tillidsfuld relation med en advokat (vi anviser gerne samarbejdende advokater).

Vi har forskellige advokater vi gerne henviser til som er specialiseret på området, som vi anbefaler.

Vores erfaring er at, det er samarbejdet mellem advokaterne og det psykologiske, der giver myndighederne en afgørende mulighed for at forstå en given sags kompleksitet, som eller ofte fortages i at sagsbehandler skal forholde sig til subjektive argumenter og vælge at “tro” på en af forældrene.

Kontakt os i “Børn som våben” for at komme videre

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.