Jura


Det væsentligste i de fleste sager er at sikre, at juraen og psykologien optræder i et passende forhold til hinanden!

I “Børn som Våben” har vi således også et blik på kundens sag fra en juridisk vinkel og anbefaler aktivt advokat bistand, når noget overstiger den psykologiske formåen.

Vi har et netværk af samarbejdende og specialiserede advokater som modtager vores anbefaling, med den alvor og til tider hast der kan være påkrævet.

Vi bruger vores netværk af advokater når det er påkrævet og vil når behovet er der, selv ansætte nogle jurister / advokater.

Spoiler title
Socialretlige regler

I Børn som Våben sætter vi altid Barnet i centrum!