Barnets bedste – afskæring ….


Alle ved noget om familier, vi kommer jo selv fra en …… på godt og på ondt.

Desværre ser vi at der i behandlingen af skilsmisse sager som udgangspunkt, er en opfattelse af to velfungerende forældre, som begge vil det bedste for børnene – men som ikke efterlever det der reelt er bedst for børnene.

Vi er optaget af at der er et hensigtsmæssigt samvær mellem barnet og begge forældre, hvor det er hensigtsmæssigt for barnet, men hvor også samværet vurderes ud fra et reelt billede af forælderens kompetencer og hvorvidt barnet profiterer af samværet. I mange sager konstaterer vi over tid, at der kan være tale om grundlæggende vanskeligheder, som skal kompenseres og håndteres via enten faste aftaler eller myndighedsafgørelser. Her anbefaler vi i udgangspunktet støttet samvær, samt at en given forælder støttes i udviklingen af nye kompetencer – men altid på barnets betingelser. Visse problematikker som vold og overgreb sætter alvorlige forhindringer i vejen for et hensigtsmæssigt samvær mellem barn og forælder. Barnets fysiske og psykiske sikkerhed skal altid sikres.

Vurderingen af barnet, skal altid ske ud fra en konkret og individuel vurdering af det individuelle barns forhold!

Det er væsentligt at fagpersoner ser og noterer sig om barnet i en given konflikt overhovedet kan være frit talende. De der taler om  “at børn har brug for…..”, har ganske enkelt ikke blik for netop dette barn!

Udgangspunktet i loven er: et barn har ret til to forældre.

Det indebærer, at forældrene skal tage ansvar for barnet ved, at drage omsorg for og samarbejde om væsentlige beslutninger vedrørende barnet. Dette indebærer endvidere, at begge forældre skal være med til at sikre, at samværet med den forælder, som barnet ikke bor hos, kan virkeliggøres.

I den type sager, ser vi ofte konflikter, fordi forælderen desværre fejlagtigt tror det er i barnets interesse at miste én forældre! Der bør netop være fokus på ikke et tab, men at forælderen støttes til ny læring – HVIS det kan lade sig gøre, ellers bør vurderingen naturligvis tjene at barnet ikke skal udsættes for overgreb og lignende.

Der skal være tale om en overordentligt farlig forældre, hvis barnet slet ikke eller i meget begrænset fald skal afskæres forælderen. Dette fordi selv når forælderen mangler kompetencer er det sådan, at barnet kan støttes heri og dermed undgå skade. Altid med viden om at barnet ikke må udsættes for overlast.

I praksis betyder det, at man – det at afskære barnet kontakten til en forælder tvinger barnet igennem en sorgproces for en nær omsorgsperson, som barnet godt ved er i live. Hvis det – med barnets sikkerhed i højsæde – kan undgås, er det at foretrække for barnets udvikling.

……..og barnet tænker: hvis min forælder er så farlige – mon så også jeg er? Derfor er det så vigtigt at barnet mødes med kompetencer til håndtering af den forælder som reelt udsætter barnet for fare – udført af barnets velfungerende forælder. 

Childrens day

Glade børn er dejligt for alle