Bortførelse af et barn


Børnebortførelse!

​​Man taler om børnebortførelse, hvis du har del i forældremyndigheden eller har forældremyndigheden alene – og den anden forælder er på vej ud af eller allerede er udrejst af Danmark med barnet uden dit samtykke (hvor et samtykke er påkrævet).

​​​​​​Man taler også om børnebortførelse, hvis barnet er ulovligt bragt ind i Danmark (vurderingen “ulovligt” baseres på reglerne i det land, som barnet er udført fra). Sidstnævnte behandles ikke her.

Hvornår kræves der samtykke til at rejse ud af landet?

Ved fælles forældremyndighed kræves der ikke samtykke ved rejser til udlandet.

Ethvert tiltag som bringer spørgsmålet om forældremyndighed i spil bevirker dog, at der så skal foreligge enten samtykke et fra den anden forælder eller en afgørelse fra Statsforvaltningen for at rejse til udlandet.​
Uden forældremyndighed kan samvær udøves i hele Norden. Rejser til andre lande kræver samtykke fra forældremyndigheds-indehaveren eller en afgørelse fra Statsforvaltningen. Den forælder, som har forældremyndigheden alene, må gerne tage barnet med til udlandet uden den anden forælders samtykke.

Barnet er i Danmark

Befinder både du, den anden forælder og barnet sig i Danmark, så er der ikke tale om børnebortførelse. Der er i stedet tale om unddragelse af forældremyndighed efter Straffelovens § 215, hvis du har del i forældremyndigheden eller har forældremyndigheden alene (forudsat at den anden forælder har taget barnet uden din accept og uden at være berettiget hertil i henhold til efter aftale eller afgørelse om samvær).

Bemærk: Er der en aftale eller afgørelse om samvær, som kan tvangsfuldbyrdes (det vil fremgå af aftalen/afgørelsen), så kan fogedretten tvangstilbagelevere barnet efter anmodning i henhold til Retsplejelovens § 478, stk. 1, 3. pkt. Det gælder både i forhold til hvis bopælsforælderen nægter udlevering af barnet til samvær og i forhold til at den samværsberettigede nægter tilbagelevering af barnet efter endt samvær.

Internationale forpligtelser

Er dit barn børnebortført, så har Danmark tiltrådt 3 konventioner, som du kan bruge til at kræve barnet tilbageleveret til dig:
Europarådskonventionen,
– Haagerbørnebeskyttelseskonventionen
– Haagerbørnebortførelseskonventionen

I praksis skal du henvende dig til dit lands centralmyndighed i henhold til konventionerne.

I Danmark er det Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. De videreformidler din anmodning om tilbagegivelse til myndighederne i det land, hvor dit barn er blevet bortført til, hvis dit barn er blevet bortført til en anden konventionsstat.

Bemærk at de internationale regler, som er omtalt ovenfor, ikke gælder for Grønland og Færøerne.

Akut børnebortførelse

I visse tilfælde anser man situationen som en akut børnebortførelsessag. Det er tilfældet hvis du har del i forældremyndigheden eller har forældremyndigheden alene og du frygter, at den anden forælder er på vej ud af Danmark med dit barn uden dit samtykke. Er det tilfældet, så skal du straks ringe til politiet (telefonnummer 114), da de har mulighed for fysisk at forhindre, at barnet forlader landet.​

Følgende tilfælde, anses ikke for en akut børnebortførelsessag:

– Dit barn er allerede i udlandet
– Dit barn er ikke kommet tilbage efter samvær i udlandet
– Der er en afgørelse om udlandsrejse eller barnets bopæl i udlandet
– Dit barn er hos dig
– Den forælder, der er på vej ud af landet med barnet, har forældremyndigheden alene
– Dit barn bliver tilbageholdt i Danmark efter endt samvær (og der er ikke risiko for, at barnet er på vej ud af landet)​

Hvis du står i en situation, hvor du er usikker på om du har en akut børnebortførelsessag, kan du kontakte ministeriets børnebortførelseslinje, der har åbent døgnet rundt, på tlf.nr. 40 50 50 26.​


Ved ferierejse i udlandet se mere information her!

Fuldmagt for mindreårige (for rejsende under 18 år) – Samtykke erklæring – download eksempel her

Serviceloven § 52

Børn og/eller unge undersøgelse