Bopælsforælder


Bopælsforælderen træffer beslutningerne omkring barnets dagligdag.

Barnet har sin folkeregisteradresse på bopælsforælderens bopæl.

Det er bopælsforælderen, der skal kontakte Folkeregisteret og sikre sig, at barnets adresse er registreret korrekt.

Har du forældremyndigheden alene, er du automatisk også bopælsforælder.

Bopælsforælderen kan flytte frit indenlands med barnet, dog således at det skal varsles til den anden forælder senest 6 uger inden flytningen finder sted. Varslet skal gives med henblik på at give den anden forælder en mulighed for at reagere, hvis pågældende ikke er enig i flytningen.

Bopælsforælderen kan derudover beslutte, at

  • et barn skal skifte daginstitution,
  • få børnesagkyndig rådgivning
  • gå til børnepsykolog uden at få den anden forælders samtykke.

Større og væsentlige beslutninger skal forældre med fælles forældremyndighed derudover være enige om.

Se mere herom på forældremyndighed

Bopæl for børn

Regler for Bopælsforældre