Forældremyndighed


Som udgangspunkt er der fælles forældremyndighed,

uanset om forældre er gift eller samlevende.

Det betyder, at forældre sammen skal tage sig af barnet og desuden være enige om alle væsentlige beslutninger vedrørende barnet:

  • Værgemål

  • Væsentlig medicinsk behandling og væsentlige indgreb

  • Skolevalg, videreuddannelse

  • Skolefritidsordning

  • Risikobetonet fritidsaktivitet

  • Flytning udenlands, herunder flytning til Grønland og Færøerne

  • Navnevalg

  • Religiøse forhold

  • Ægteskab

  • Pas

Undtagelsesvist –

er der ikke fælles forældremyndighed – hvis forældre for eksempel ikke har boet sammen eller været gift, og faren ikke er registreret som far efter børnelovens § 1 a. I de tilfælde har forælderen med eneforældremyndighed ansvaret alene og træffer selv alle beslutninger vedrørende barnet.

Spørgsmål om fælles eller eneforældremyndighed har ikke nogen betydning for retten til samvær.

En forælder uden forældremyndighed har samme ret til samvær som en forælder, der har del i forældremyndigheden.

Fælles

Fælles Forældremyndighed