Samvær – barnets RET


Når man taler om samvær som begreb, handler det om – barnets ret til at se begge sine forældre.

Det giver næsten sig selv, at barnet ser den forælder, som har forældremyndigheden alene, eller den, der har bopæl over barnet.

Samværet sikrer dermed kontakten til den anden forælder, samværsforælderen.

Forældre kan frit aftale, hvad de synes vil være bedst for barnet i forhold til samværet. Så længe forældre er enige, er der ikke fastsat regler om, hvad de kan aftale (forudsat at det ikke er til skade for barnet). Det mest almindelige er, at forældre aftaler, at samværet består af et vist antal dage.

I praksis taler man om, hvor mange overnatninger, der skal være på en 14-dages periode. Når man taler om en 7-7- eller 9-5 ordning, så er det udtryk for, hvor meget barnet er hos den ene henholdsvis den anden forælder.

Barnet skal altid bo minimum 7 dage ud af en 14-dages periode hos bopælsforælderen. Det vil sige, at samværet maksimalt kan være 7 dage ud af en 14-dages periode. Der er ikke nogen nedre grænse for, hvor længe et samvær kan være, så det kan i princippet være helt ned til antal timer på bestemte dage.

Det er ikke et krav for at fastsætte samvær, at i har boet sammen som forældre.

Som forældre kan man som sådan helt selv bestemme, hvad man vurderer vil være bedst for barnet i forhold til samvær og omfanget af det.

Men, hvis man ikke kan blive enige om, hvad der er bedst for barnet, kan man rette henvendelse til Statsforvaltningen. Det er den eneste myndighed, der behandler sager om fastsættelse og ændring af allerede fastsat samvær (så længe barnet ikke er anbragt uden for hjemmet – så er det kommunen, der behandler sager om samvær).

Delebørn

Samvær med delebørn

Samværschikane – samarbejdschikane

Hvis barnet ikke bliver udleveret til aftalt samvær eller fastsat samvær, eller barnet ikke bliver udleveret efter endt samvær, er det muligt at få fogedrettens hjælp til udlevering af barnet.

Det er alene muligt at få fogedrettens hjælp, hvis samværet fremgår af en samværsafgørelse eller en samværsaftale indgået på Statsforvaltningen eller i retten, Statsforvaltningens samværsblanket eller en anden samværsaftale med fuldbyrdelsesklausul.

Du kan få fogedrettens hjælp ved at møde personligt op i den fogedret, hvor barnet bor eller opholder sig. Du kan også udfylde en blanket på www.domstol.dk