Samvær og Statsforvaltningen


En sag i Statsforvaltningen startes op ved en henvendelse fra en af forældrene.

Statsforvaltningen kan aldrig tage en sag op af egen drift, og ingen andre end forældrene kan starte en sag op.

Der er dog en undtagelse, hvis jeres barn er 10 år eller derover. Man taler om barnets ”initiativret”. Da kan jeres barn selv bede Statsforvaltningen om at se på sagen. Men det ændrer ikke på, at det er jer, forældrene, der er sagens parter.

Hvis du skal søge Statsforvaltningen om hjælp til samvær, kan du gå ind på deres hjemmeside, www.statsforvaltningen.dk, hvor du kan finde forskellige skemaer, du kan udfylde digitalt og sende afsted. Du kan også sende din ansøgning i e-mail på post@statsforvaltningen.dk.

Når din ansøgning er modtaget, vil Statsforvaltningen oprette en sag eller åbne den gamle sag, hvis I allerede har været i Statsforvaltningen før.

Det er Statsforvaltningens fastsatte mål at indkalde parter i en ny sag til møde inden for 35 dage, men det er ikke altid, at de når det. Men på et tidspunkt i løbet af 6-8 uger bør du modtage en mødeindkaldelse til Statsforvaltningen. Samtidig får den anden forælder en kopi af din ansøgning og samme brev om mødeindkaldelse.

Det samme gælder, hvis det er den anden forælder, der har ansøgt: at så er det dig, der modtager kopi af ansøgningen og mødeindkaldelsen.

Det er vigtigt for Statsforvaltningen, at I møder samtidig til samme møde. Det er fordi, at Statsforvaltningen er såkaldt ”forligsinstitution”. Det vil sige, at målet med mødet i Statsforvaltningen først og fremmest er at få dig og den anden forælder til at blive enige på mødet. Det kan ikke lade sig gøre, hvis ikke I sidder til samme møde.

Når I kommer til møde, vil vi anbefale, at du har forberedt dig.

Det er vigtigt at have gjort sig nogle gode tanker om, hvad du vil sige. Ofte kan det også svare sig, at du har forberedt dig på, hvad den anden forælder vil sige om dig eller barnet, så du på fornuftig vis kan få tilbagevist det, den anden forælder siger. Det er kendt, at der meget nemt kan opstå konflikter på møderne i Statsforvaltningen – I var aldrig kommet indenfor, hvis ikke I var uenige. Men det er meget vigtigt, at du prøver at holde dig fattet. Jo mere du kan holde dig i ro og stille og roligt forholde dig til de anklager eller påstande, der bliver fremsat om dig, jo mere vil det gavne din sag.

Selvom det kan virke paradoksalt, så skal man huske, at sagsbehandleren og eventuelle børnesagkyndige kun er mennesker, og derfor vil det være mere eller mindre afgørende, hvordan du håndterer mødet.

I praksis kan det også betyde, at der bliver lagt et pres på jer som forældre til at indgå en aftale. Sagsbehandleren vil typisk sige ting som: ”Hvis ikke I bliver enige nu, så kan der gå ret lang tid, inden vi får afgjort sagen, så samværet lægger fast.”

Statsforvaltningens sagsbehandlingstid på afgørelsessagerne er i gennemsnit seks måneder. Hvis I på mødet indgår en aftale, så er sagen afsluttet og dermed også Statsforvaltningens arbejde.

Det kan især være et særligt pres i sager, hvor der ikke er et samvær. Det er meget vigtigt at være ret skarp på, hvad man aftaler. For sagen er den, at den aftale, der bliver indgået på det første møde, vil være rammen for næste gang, samværet skal justeres.

Det er klart, at det lægger et særligt pres på den, der gerne vil have fastsat eller ændret samværet.

Men det er vigtigt at være opmærksom på, at samvær altid fastsættes ud fra, hvordan det praktiseres nu. Det vil sige, at hvis der ikke er et samvær, vil man typisk tale om at samværet skal startes op med en såkaldt optrapningsmodel. Hvis der er et samvær, som der nu er søgt om en ændring af, så vil Statsforvaltningen tage udgangspunkt i, hvordan det praktiseres nu. Det er på den afgørende for Statsforvaltningens sagsbehandling, hvordan samværet fungerer på tidspunktet for sagens behandling.

Når I har været til møde i Statsforvaltningen, og I ikke er blevet enige om samværet, så vil en af jer kunne anmode Statsforvaltningen om at træffe en afgørelse i sagen.

Statsforvaltningen kan kun tage stilling til ansøgninger. Det er derfor vigtigt, at du er sikker på, at du med din ansøgning har dækket dig ind, sådan at hvis du ikke kan få dit største ønske opfyldt, at du så kan få dit andet største eller tredjestørste. Alternativt må Statsforvaltningen afvise din ansøgning, og de kan ikke gå videre med din sag, hvis du kun har fremsat et ønske, og der – efter Statsforvaltningens vurdering – ikke er belæg for det.

Inden mødet slutter, vil Statsforvaltningen typisk få begge forældres samtykke til brug for at indhente oplysninger om jeres barn, så de kan oplyse sagen, inden der træffes afgørelse.

Efter mødet vil begge forældre løbende få tilsendt de oplysninger, som Statsforvaltningen modtager, så der er lejlighed for at blive hørt over oplysningerne. Det kan sagtens trække i langdrag at indhente oplysninger og afvente begge forældres svar på høringer. På et tidspunkt kan sagsbehandleren derfor beslutte, at grundlaget nu er tilstrækkeligt for at træffe afgørelse og afslutte sagen med afgørelsen.

Hvis en af forældrene ikke er enige med afgørelsen, kan den påklages til Ankestyrelsen.


Særligt for Statsforvaltningen Åbenrå og Odense

Der er siden 1. januar 2016 startet et nyt forsøgsprojekt op i Statsforvaltningen Åbenrå og Odense, hvor Statsforvaltningen i samarbejde med Center for Familieudvikling tilbyder alle forældre, der henvender sig med en ny sag, at de gennemgår et kursus i at være fraskilte forældre.

Det er et kursus på 11 timer, hvor forældre får helt konkrete redskaber og værktøjer til at kunne være gode forældre over for deres børn, selvom de er gået fra hinanden.

Resultaterne fra Center for Familieudvikling er generelt rigtig gode, og vi håber på, at projektet kan medvirke til at mindske konfliktniveauet fra begyndelsen af sagen.