Kommuners rolle i skilsmissen!


Samarbejde med kommunen kan være angstprovokerende og uforstålig.

Kommunernes syn på skilsmisse sager synes ofte begrundet i at det ikke påvirker barnet i tilstrækkelig grad i forhold til hvorvidt kommunen skal handle.

Hvis der er tale om to velfungerende forældre, bør kommunen således heller ikke være involveret i skilsmissen. Det skal forældrene kunne klare selv i forhold til barnet.

Det er også komplekst, men vigtigst er at der holdes fokus på barnets reelle mulighed for trivsel og udvikling.

Der hvor det kan være nødvendigt og samtidigt vanskelig at vise begrundet bekymring for barnet, oplever nogle forældre at samarbejdet med forvaltningen er vanskeligt og at de ikke bliver hørt. Vores erfaring er at forælderen ikke ønsker at problematisere børnene, men vilkårene (barnet lever under).

Kommuner skal naturligvis ikke bruges til, en forælders hævn over den anden. Vores erfaring er at det ofte er der kommunikationen går galt. Forvaltningerne kan fremstå uempatiske og uden vilje til at handle.

Disse sager er også særligt komplekse og det kan være vanskeligt at skabe den hensigtsmæssige opmærksomhed på barnet i kommunen.

Vores anbefaling er altid at hold stramt fokus på barnets livshistorie og at barnet vil være præget af eksempelvis at være afskåret kontakten til én forældre. Hvordan det præger barnets udvikling er som udgangspunkt forvaltningens ansvar at udrede. 

Vores erfaring er at en del forvaltninger er bekymrede for at blive en brik i forældrenes kamp om barnet, som det desværre også har fremstået tidligere. Alligevel spørger vi, i Børn som Våben, mon ikke det stadig påvirker barnet? Og hvem kan så varetages barnets behov?

I Børn som Våben oplever vi, at disse børn (hvor forvaltningen bliver bekymret for deltagelse), netop er de børn, der har behov for særlig støtte og fokus på deres evne til trivsel og udvikling i ofte meget svære livsvilkår.

Vi hjælper forældre med at den fokuserede dialog, som drejer sig om, hvordan dette praktisk påvirker barnet. Ét barn beskrives som på den ene side i trivsel, og på den anden side i en krisesituation. De to udtalelser passer ikke sammen og i sådanne sager er det vigtigt, at der skabes en mere realistisk dialog omkring barnet.

Kan kommunen handle i alle sager? Nej, det kan de naturligvis ikke, men de kan handle når et barns trivsel og udvikling er truet.

Det arbejder vi konstruktivt for at hjælpe forældre med i BØRN SOM VÅBEN!

Skilsmisse - kommune

Kommuners rolle i skilsmissen!

 

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.