Lad julefreden sænke sig for dig og dit barn


Vi er naturligvis også, som mennesker (ikke blot fagpersoner) optaget af, at ”blive klar til jul”. Derfor ønsker vi at give nogle ideer til hvordan også opbrudte familier med uenigheder, kan lade tiden blive god for børnene.

Børnenes behov drejer sig i vid udstrækning om det samme som i hverdagen, med det særlige fokus at barnet naturligvis er bevidst om, at familien ikke længere har den oprindelige kerne.

Det kan i sig selv være svært og sorgfyldt for barnet, men vi kan hjælpe dem ved at anerkende deres eventuelle ytringer herom, uden selvforsvar eller (bort)forklaringer.

Barnet har i virkeligheden behov for at have ”ret” til de følelser barnet har, og at forældrene (hver for sig) kan give barnet en juleoplevelse som giver barnet ro, oplevelse af kærligheden og at der er plads til omtanke for den forælder, der ikke er til stede.

Vi opfordrer ikke nødvendigvis til afholdelse af flere juleaftner, men anerkender at indføre alternative jule oplevelser med barnet, de år man ikke har barnet til jul. Det kan man gøre på rigtig mange måder, vigtigst er dog at man netop tilgodeser barnets behov for, at julen fejres i begge netværk, om end forskelligt.

Nogle familier holder traditionel julefrokost, andre laver andre arrangementer, vigtigst for barnet er at kunne have en forventning om hvordan man fejrer julen, når man ikke er sammen. Og naturligvis når man er sammen.

Måske vigtigst for barnet er, at der kun er én juleaften per år, og at det er helt legitimt at fejre julen på en anden måde med den forælder man ikke er sammen med dette år.

Som altid, husk at frihold barnet de voksnes uenigheder, voksen beslutninger og tillad barnet følelser overfor begge forældre.

Herfra skal så lyde: En rigtig glædelig jul og et lykke bringende nytår!

Julehilsner

BSV

Vigtigt at friholde barnet - JUL

Gode råd til skilsmissse ramte familier med børn

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.