Mindre skilsmissekrig om børn eller? 1


Reglerne er et forsøg på at mindske skilmissekrigen om børn!

Hvem har ret til at have Peter i weekenden?

Skilsmisseforældre har svært ved at enes, og alt for ofte er det barnet, der kommer i klemme, når der skal hentes og bringes fra det ene til det andet hjem.

Forældreansvarsloven siger, at den forælder, der ikke har barnet fast boende – samværsforælderen – får ret til erstatningssamvær med barnet.

Reglerne sikre at barnet i højere grad muligheden for at bevare regelmæssig kontakt med den forælder, der ikke har barnet boende.

Det sker alt for ofte, at barnet ikke ser den ene forælder i længere tid, fordi far og mor ikke kan enes.

Samværsforælderen har krav på nyt samvær med barnet, hvis bopælsforælderen aflyser planlagt samvær!

Hvis man får aflyst samvær, så kan man fremover automatisk få fastsat samvær i samme tidsrum ugen efter. Får man aflyst samvær onsdag til torsdag i den ene uge, kan man meddele bopælsforælderen, at man ønsker erstatningssamvær i den næste uge.

Bruger aflysninger som chikane!

Dermed slipper forælderen for at kontakte Familieretshuset eller Fogedretten og gå igennem en lang, besværlig proces for at få den tid med barnet, som man har krav på. Dermed skulle de nye regler være en lettelse for både forælder og barn.

En forælder vil ikke kunne forpurre samværet ved at blive ved med at aflyse i sidste øjeblik. De forældre, der kriges i forvejen, bruger aflysninger som ren og skær chikane.

Man får slået fast, at det ikke er i orden at genere den anden forælder. I dag er der eksempelvis mange forældre, der bruger det som en dårlig undskyldning, at barnet er sygt, så det derfor ikke kan blive afleveret.

Hvorvidt det også vil blive en succes i praksis, er vi i “BØRN SOM VÅBEN” spændt på at se.

Den nye ordning omfatter al aftalt samvær. Derudover indføres der også tilbud om børnesagkyndig rådgivning i forbindelse med børnesager i fogedretten.

Link til de nye ændring – KLIK her!

Barnets bedste

Samvær – altid det bedste for BARNET!


Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

One thought on “Mindre skilsmissekrig om børn eller?