Jurister


Da vi har et rigtig godt samarbejde med et stort netværk af jurister og advokater over hele landet, har vi besluttet ikke at ansætte vore egne jurister og advokater.

Nxxxxx – juridisk Specialkonsulent

Profil:

  • Solid juridisk baggrund – relevant lovgivning, det vil sige udover det familieretlige også de forvaltningsretlige og socialretlige aspekter.
  • Har baggrund både fra domstole og forvaltning.
  • Rådgivning vil altid tage udgangspunkt i konkrete behov og ståsted.
  • Kendskab til de forskellige myndigheder og aktørers roller.
  • Køreplan til de af jer, der har det bedre med selv at stå for processen og mest har brug for overordnede råd og vejledning.

Erfaring:

  • Specialiseret i familieret og Forældreansvarsloven, Procesbevillingsnævnet
  • Mødeleder i Statsforvaltningens familieretskontor
  • Juridisk konsulent i
Linkedin profil – KLIK
Mail:  Xxxxxx@BSVAPS.dk