Mødet med Familieretshuset


Når du kommer til møde i Familieretshuset anbefaler vi, at du er godt forberedt.

Det er vigtigt at have gjort sig nogle gode tanker om, hvad du vil sige.

Ofte kan det også svare sig, at du har forberedt dig på, hvad den anden forælder vil sige om dig eller barnet, så du på fornuftig vis kan få tilbagevist det, den anden forælder siger. Det er kendt, at der meget nemt kan opstå konflikter på møderne i Familieretshuset – I var aldrig kommet indenfor, hvis ikke I var uenige. Men det er meget vigtigt, at du prøver at holde dig fattet. Jo mere du kan holde dig i ro og stille og roligt forholde dig til de anklager eller påstande, der bliver fremsat om dig, jo mere vil det gavne din sag.

Selvom det kan virke paradoksalt, så skal man huske, at sagsbehandleren og eventuelle børnesagkyndige kun er mennesker, og derfor vil det være mere eller mindre afgørende, hvordan du håndterer mødet.

I praksis kan det også betyde, at der bliver lagt et pres på jer som forældre til at indgå en aftale. Sagsbehandleren vil typisk sige ting som: ”Hvis ikke I bliver enige nu, så kan der gå ret lang tid, inden vi får afgjort sagen, så samværet lægger fast.”

Familieretshusets sagsbehandlingstid på afgørelsessagerne er i gennemsnit seks måneder. Hvis I på mødet indgår en aftale, så er sagen afsluttet og dermed også Familieretshusets arbejde.

Det kan især være et særligt pres i sager, hvor der ikke er et samvær. Det er meget vigtigt at være ret skarp på, hvad man aftaler. For sagen er den, at den aftale, der bliver indgået på det første møde, vil være rammen for næste gang, samværet skal justeres.

Det er klart, at det lægger et særligt pres på den, der gerne vil have fastsat eller ændret samværet.

Men det er vigtigt at være opmærksom på, at samvær altid fastsættes ud fra, hvordan det praktiseres nu. Det vil sige, at hvis der ikke er et samvær, vil man typisk tale om at samværet skal startes op med en såkaldt optrapningsmodel. Hvis der er et samvær, som der nu er søgt om en ændring af, så vil Familieretshuset tage udgangspunkt i, hvordan det praktiseres nu. Det er på den afgørende for Familieretshuset sagsbehandling, hvordan samværet fungerer på tidspunktet for sagens behandling.

Når I har været til møde i Familieretshuset, og I ikke er blevet enige om samværet, så vil en af jer kunne anmode Familieretshuset om at træffe en afgørelse i sagen.

Familieretshuset kan kun tage stilling til ansøgninger. Det er derfor vigtigt, at du er sikker på, at du med din ansøgning har dækket dig ind, sådan at hvis du ikke kan få dit største ønske opfyldt, at du så kan få dit andet største eller tredjestørste. Alternativt må Familieretshuset afvise din ansøgning, og de kan ikke gå videre med din sag, hvis du kun har fremsat et ønske, og der – efter Familieretshuset vurdering – ikke er belæg for det.

Inden mødet slutter, vil Familieretshuset typisk få begge forældres samtykke til brug for at indhente oplysninger om jeres barn, så de kan oplyse sagen, inden der træffes afgørelse.

Efter mødet vil begge forældre løbende få tilsendt de oplysninger, som Familieretshuset modtager, så der er lejlighed for at blive hørt over oplysningerne. Det kan sagtens trække i langdrag at indhente oplysninger og afvente begge forældres svar på høringer. På et tidspunkt kan sagsbehandleren derfor beslutte, at grundlaget nu er tilstrækkeligt for at træffe afgørelse og afslutte sagen med afgørelsen.

Hvis en af forældrene ikke er enige i afgørelsen, kan den ankes.

Hvis du fortsat mangler svar – kontakt os i Børn som Våben

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.