Når barnet bliver væk


Når barnet bliver væk …………….

I Danmark har vi forstået at selv børn, hvis forældre har store vanskeligheder med at varetage deres børn, skal sikres samværet med forældrerne – af hensyn til barnet og forælderens retssikkerhed. I hvert fald hvis der er tale om børn under serviceloven.

Hvis vi derimod bevæger os over i forældreansvarsloven ser det helt anderledes ud.

Det er i systemet accepteret, at det ikke altid kan lykkes forældre at samarbejde.

Nogen ved tilsyneladende også, at vi i disse tilfælde kommer til at afskære velfungerende forældre, men vi gør det alligevel.

Det kan undre hvordan man som udsat barn i forvaltningen betragtes på en måde (med støtte) og som udsat skilsmisse barn tilsyneladende ikke har behov for støtte, men afskæring fra en velfungerende forælder.

“Børn som våben” vil gerne være med til at hjælpe børn med, at have passende samvær med begge forælder – både af hensyn til barnet og forældrene!

Det kan godt opnås trods én forælders manglende eller midlertidige manglende evne/vijle til samarbejde, men kræver at myndighederen tillægger sig et nyt syn på hvad, der er barnets behov.

Det er vores vigtigste opgave i Børn som Våben – at deltage i at tydeliggøre dette!

Ha’ en god dag!

Samvær med børn

Når barnet bliver væk ……..

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.