Er samarbejdet vanskeligt!


Når samarbejdet er vanskeligt efter en skilsmisse – hvad gør man så?

Det er altid vigtigt at tænke over hvad uenigheden drejer sig om!
Er det et enkeltstående tilfælde? Kan der indgås et kompromis? Eller er det tale om at én forælder har løsningen, den eneste løsning, på alt hvad der vedrører barnet?

Når uenigheden er mere gennemgående, er det væsentligt at man forsøger at overveje om dette er en generelt tendens i forhold til forælderen eller det alene drejer sig om uenighed i forhold til eksempelvis opdragelsesmæssige tilgange.

Hvis det drejer sig om opdragelsesmæssige tilgange kan det anbefales at sikre hjælp, hvor begge forældre deltager og hører de samme råd og vejledninger.

Hvis det derimod drejer sig om en forælders personlighedsstil at det at samarbejde, også når man ikke er enige, er vanskeligt så kan det være et signal om at forælderen har vanskeligt ved at samarbejde og stole på at andres løsninger kan være det bedste for barnet. Disse vanskeligheder i, som vil påvirke samarbejdet, kan være overordentligt svære at løse via dialog.

I sådanne tilfælde kan man med fordel sikre at kommunikationen omkring barnet alene indebærer det der direkte omhandler barnet og at alle referencer til fortiden (i den direkte dialog) udelades. Det tjener det formål, at man ikke gentagent kommer til at udvide samtalen til skyld og anklager, som ikke længere er relevante.

  Hvordan det helt praktisk administreres, hjælper vi gerne med. 

Det centrale i samarbejdet med en forælder, der altid ved bedst, er således kompliceret og præget af gentagen følelsesmæssig provokation.

Vi rådgiver om særlige tiltag for at minimere effekten heraf og hvordan man får udtrykt og kommer videre fra disse situationer.

Forældre samarbejde

Samarbejdets svære kunst!

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.