Nye tiltag i Børn som Våben


Vi udvikler os hele tiden i BSV og det nye år vil bringe nogle ønskede forandring – nye tiltag i BSV.

DU vil få den komplette pakke fra “Børn som Våben”!
2016 bliver året, hvor vi øger det eksisterende samarbejde med de mange eksterne advokater, og vi har truffet beslutningen om at “blive ved vores læst”, nemlig at målrette vores indsats både sådan at psykologien bliver det grundlag, hvorpå jeres sager afgøres. Til det har vi samarbejdet med særlige familieretslige advokater, som ligeledes tilskriver sig vores fokus: BØRNENE! 
Vi ønsker at fortsætte den positive udvikling i et stærkt tværfagligt team, der kan overskue sagernes kompleksitet, som vi agerer tovholder og at være bindeled mellem tilknyttede fagpersoner.

Vi hilser fortsatte samarbejder velkommen, samt øger teamet med en dygtig stud.cand.psych. Det er vi stolte af og glade for.

Hav en god dag

 BSV 😛

Glad barn

Vores mål er glade børn

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.