Nyt skilsmissesystem fra Statsforvaltningen til Familieretshuset


I det nye familieretlige system oprettes en særskilt børneenhed, hvor børnene bliver tilbudt en kontaktperson.

Ordet “Statsforvaltningen” kan få det til at løbe koldt ned ad ryggen på de fleste forældre – for ender man der, er det ikke bare gået galt med forholdet, men også med kommunikationen og i nogle tilfælde den sunde fornuft.

På mandag den 1. april lukker Statsforvaltningen.

I stedet opstår en ny administrativ myndighed, Familieretshuset, som til en vis grad fungerer som Statsforvaltningen.

Nye initiativer, som skal gøre processen omkring skilsmisser bedre håber vi i “Børn som Våben”:

1) Familier screenes

En af de helt store ændringer er, at familier, som kommer i kontakt med Familieretshuset i sager om samvær, bopæl og forældremyndighed, skal gennem en obligatorisk screening.

Med det nye system forsøger man så tidligt som muligt at tilrettelægge forløbet efter den enkelte familie.

Der screenes for risikofaktorer som vold, misbrug og psykisk sygdom, ligesom konfliktniveauet blandt forældrene kortlægges.

Sagen placeres efter screeningen i en af tre kategorier:

  • Enkle sager, sager med konfliktniveau
  • Sager med sociale faktorer
  • Højt konfliktniveau.

2) Nyt retssystem

Ud over Familieretshuset opstår også en ny familieret, som ligger i byretterne.

– Her træffer en dommer afgørelse i komplekse sager, hvor konflikten er stor, og hvor der er flere problemer samtidig – eksempelvis vold eller misbrug.

I dag ligger alle afgørelser om samvær i Statsforvaltningen, mens retten træffer afgørelse om bopæl og forældremyndighed.

Med det nye system rykker de indgribende samværsbeslutninger i retten.

Det kan være sager, hvor den ene forælder ikke vil efterleve myndighedernes afgørelse om samvær eller forældremyndighed og derfor tilbageholder barnet.

3) Mere fokus på børnene

Et af de helt store fokuspunkter i det nye familieretssystem er børnene.

I Statsforvaltningen er skilsmissebørnene kun blevet hørt, hvis det har haft en betydning for afgørelsen af forældrenes sag.

I det nye system oprettes en særskilt børneenhed, hvor børnene bliver tilbudt en kontaktperson.

Det er som udgangspunkt frivilligt for forældrene, om de ønsker en ekstra voksen støtte til deres børn.

– Men hvis Familieretshuset, vurderer det der er behov for en kontaktperson til barnet, kan de beslutte, at der skal en på.

Der bliver også oprettet en ny hjemmeside – endnu ikke tilgængelig, som er rettet direkte mod børn af skilsmisseforældre, ligesom børneenheden blandt andet også vil tilbyde børnene at deltage i børnegrupper.

Kun tiden vil vise om systemet som til tider er ekstremt kompleks bliver mere strømlinet og noget som den enkelte kan få gavn af.

Læs mere om det nye system her KLIK!

Vi kan i “Børn som Våben” hjælpe dig og dit barn igennem så i kommer ud som hele mennesker.

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.