Nyt skilsmissesystem med børn i centrum


Mere gennemskueligt system for skilsmisseforældre og børn

Når familier ikke selv kan løse uenighederne ved et brud og derfor søger hjælp, skal de fremover mødes af ét sammenhængende system.

Det skal sikre, at familierne får enkle, støttende forløb, at de mest konfliktfyldte sager bliver løst af domstolene, og at barnet er i fokus.

Mange skilsmissefamilier møder i dag flere forskellige myndigheder, når de skal finde løsninger på uenigheder om børnene eller om skilsmissen. Myndigheder, der hver især træffer forskellige afgørelser. Det er forvirrende og kan være med til at optrappe deres konflikter. Regeringen er klar med en ny model for ét samlet skilsmissesystem, hvor familierne kun skal gå ét sted hen.

Alle familier, der har behov for hjælp, vil i Familieretshuset blive mødt af screening og inddeling alt efter konfliktniveau og problemernes tyngde.

Her kan familier med mindre uenigheder om fx samvær eller børnebidrag få tilbudt konflikthåndtering eller rådgivning, så de selv kan løse problemet.

Familier med de allersværeste problemer, hvor børnene er mest udsatte, vil også møde Familieretshuset, der kan koordinere med kommunen og laver den tværfaglige forberedelse af sagen. Herefter sendes sagen til Familieretten (byretten), der træffer en juridisk afgørelse hurtigt, så hverken forældre eller børn befinder sig i et konfliktfelt unødigt længe. Ved at en dommer træffer afgørelse i de tungeste af sagerne, og ved at afgørelsen kan ankes i domstolssystemet, styrkes retssikkerheden.

I alle familiers forløb i det nye system vil der være særligt fokus på børnene. Til det skal der være en børneenhed. Den skal både holde børnene i hånden og støtte dem, når de skal give oplysninger som en del af sagen om forældrenes brud, og den skal have øje for børnenes trivsel og behov og stå til rådighed, når børnene har brug for et råd eller én voksen at tale med.

Det nye skilsmissesystem skal se sådan ud:

Børn i centrum

Det nye skilsmissesystem ser sådan ud

Skilsmisser i Danmark:

  • Der behandles årligt ca. 100.000 familieretlige sager i Danmark.
  • Cirka hvert tredje barn oplever, at forældrene bliver skilt.
  • I ti procent af sagerne er der tale om en konflikter, hvor børnene er særligt udsatte.

I “Børn som Våben” ser vi det som et positivt tiltag der er meget nødvendigt idet, vi har den opfattelse, at det kun kan blive bedre end det ikke eksisterende system vi har i dag.

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.