PAS, forældrefremmedgørelse eller prægning


PAS, forældrefremmedgørelse eller prægning?

Disse betegnelser dækker over samme problematik, selvom prægning af et barn til tider, også vil involvere helt almindelig opdragelse af barnet. Det kalder fagpersoner for regulering.

Hvad er det der sker i et barn, som udsættes for prægning fra omsorgsgivere, der ikke forstår barnets behov?

Som forælder kan man ønske for sit barn, at det smiler ved det gode møde med eks. bedsteforældre. Det skaber samhørighed og ofte glæde. Det kan være helt relevant for barnet at lære.

Det er derimod ikke relevant at barnet præges til altid, ukritisk at møde andre mennesker med et stort smil, som barnet realistisk set ikke mener. Så er der tale om prægning af barnet, i en uhensigtsmæssig retning. Derfor er der anledning til at stille spørgsmål, hvis et barn utvetydigt og med eksempelvis voksen ord, afviser nære relationers kærlighed.

Barnet risikerer at lære at man tier og smiler, upåagtet om man bryder sig om andre eller ej.

Barnet risikerer at lære at dets egne følelser skal siddes overhørigt. Det er jo faktisk bare ikke så godt, hvis barnet møder en, som ikke vil barnet det godt eller som ikke forstår barnet signaler. Derfor er det centralt at vise barnet nuancer. Selvom det er høfligt at smile, så er der situationer, hvor barnet mærker at dette ikke er deres følelse og derfor skal barnet friholdes dette ansvar. Således bør enhver opdragelse indeholde friholdelsessprog til barnet.

Vi ved altså godt at barnet kan og bliver præget.

Det kan bruges til at hjælpe barnets udvikling og trivsel – men det kan også bruges med barnet som våben, til andres fordel og bliver derfor trivsels- og udviklingshæmmende. At præge sit barn, bevidst eller ubevidst vidner om vanskeligheder i forhold til varetagelsen af et barn. Barnets behov er jo blevet væk………..

Vi arbejder med, at børn høres på deres livsomstændigheder og således ved vi at barnets tale kan være præget. Vi kender tegnene på prægning og ved at de er centrale for jeres sager.

Barnet der udtaler sig entydigt om omsorgsgivere, er altid vigtigt at forstå, ellers kan barnets tarv ikke varetages.

Forældre i KRIG

ForældreFremmedgørelse

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.